1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

 • procesna industrija: napajanje in krmiljenje elektromotornih pogonov in drugih močnostnih porabnikov, meritve in regulacije, povezave tehnoloških sklopov (industrijske centrifuge in sušilniki, industrijski mlini, sejalniki in separatorji, tehtalne in dozirne naprave,..); eksplozijsko ogroženi procesi
 • proizvodne in obdelovalne linije
 • strojegradnja (pnevmatske in hidravlične stiskalnice, korčasti rotacijski bagri, industrijski filtri, industrijske žage, različni stroji za preoblikovanje materiala, lakirne komore,...),
 • industrijski transportni sistemi
 • elektroinštalacije v industrijskih in drugih zahtevnih zgradbah
 • sistemi klimatizacije, ogrevalni in prezračevalni sistemi
 • kotlovnice
 • kompresorske postaje
 • transformatorske postaje 20 (10)/0,4 kV
 • generatorske postaje
 • sistemi neprekinjenega napajanja (UPS)
 • merjenje kvalitete in porabe električne energije, optimiranje porabe energije
 • centralni nadzorni sistemi (CNS)Arhiv novic »

Slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu.

26.10.2016

6. 7. 2016 je potekala slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu. Objekt, katerega vrednost presega 28 milijonov evrov, je odprl predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, saj gre za mejni dogodek v razvoju Leka. Objekt 67 ni le največja naložba Novartisa v Sloveniji, temveč tudi prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila in torej ne le za generična zdravila ali učinkovine.
Ponosni smo, da je pri nastajanju tega farmacevtskega objekta sodeloval tudi Elsing. Izdelali smo kompletno projektno dokumentacijo za elektro del, od IDP do PID, tako za elektroinštalacije objekta kot za elektroinštalacije procesne tehnologije. Gre za zahtevno okolje, ki obsega tako eksplozijsko ogrožene kot čiste prostore. Nadzor in vodenje objekta poteka prek krmilniških sistemov z več kot 2200 IO točkami za tehnologijo, pripravo medijev in HVAC.
Odgovornim v Leku čestitamo za ta dosežek in se jim zahvaljujemo za priložnost, da smo se lahko pri tem izkazati tudi mi.Informator številka 62

26.10.2016

V tej številki Informatorja Jurij Božič, direktor, predstavlja uspešno referenco, v okviru katere je Elsing Inženiring projektiral napajanje in krmiljenje vertikalnega in horizontalnega vetrovnika v Nordijskem centru Planica. Del vertikalnega vetrovnika je predstavljen tudi na naslovnici revije. Ventilatorja poganjata dva elektro motorja 1000 kW, 690 V, ki se napajata preko frekvenčnih pretvornikov iz skupnega transformatorja 2500 kVA, ki je ločen od distribucijskega transformatorja objekta. Krmiljenje vetrovnika je izvedeno kot dislociran sistem centralnega krmilnega sistema objekta in je sestavljeno iz treh dislociranih I/O enot.
Janez Kokalj, tehnični direktor, v svojem prispevku pojasnjuje pojem "Nizko napetostno ločilno stikalo", razloži razliko med ločilnimi stikali z varovalkami in varovalčnimi ločilnimi stikali in oboje primerja z lastnostmi nizko napetostnih odklopnikov.
Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pri nas manj poznane nizkonapetostne odklopnike, ki delujejo na hidravlično - magnetnem principu. Med pomembnejšimi prednostmi hidravličnih zaščitnih stikal so predvsem odpornost na vibracije in velike zagonske tokove, zato so posebej uporabni v železnicah, komunikacijah in zahtevnejših industrijskih aplikacijah.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja protiprašno Ex-zaščito in trenutno veljavne standarde s tega področja.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Izšli so trije novi pomembni pravilniki

26.10.2016

Letos so v veljavo stopili trije novi pomembni pravilniki s področja elektrotehnike. To so:

 • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej.
 • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti.
 • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti.
Pravilniki so podzakonski akti Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1), ki je izšel leta 2011 in uvedel evropsko direktivo o tehničnih zahtevah za proizvode in nadzor trga proizvodov s področji širšega javnega interesa, kot so: zagotovitev varnosti, varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, varstvo potrošnikov in drugih uporabnikov, varstvo okolja in varstvo premoženja in ki so povezani s t. i. CE regulativo. Njihova skupna lastnost je, da so nadgradnja že omenjenega zakona in da uvajajo zadnje evropske direktive z omenjenih področij. Vsebinsko sicer ne prinašajo velikih novosti, vseeno pa bodo vplivale na naše vsakodnevno delo. V vseh treh pravilnikih je enotna terminologija, ki izhaja iz omenjenega zakona. Enotni so tudi postopki za ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki ga mora zagotoviti proizvajalec proizvoda in ga glede na zahtevnost in oceno nevarnosti lahko izvaja sam, ali pa pri priglašenem organu. Pomembna novost teh pravilnikov je, da morajo proizvode, skladne s temi pravilniki, po novem spremljati Izjava EU o skladnosti, ki jo pripravi proizvajalec in ki mora biti napisana ali prevedena v slovenski jezik. Novi pravilniki so namenjeni vsem gospodarskim subjektom, ki so vključeni v verigo omogočanja dostopnosti proizvoda na trgu (proizvajalec, uvoznik, pooblaščeni zastopnik, distributer), organom za ugotavljanje skladnosti (priglašeni organi), organom za nadzor trga (inšpekcije) pri zagotavljanju varnih proizvodov in vsem ostalim (projektantom, izvajalcem del, nadzornikom, uporabnikom ...), ki sodelujejo pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi takih proizvodov.


Arhiv novic »


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.