1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Klima naprava, industrija
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.