1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.