1. Klima naprava, industrija
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.