1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Klima naprava, industrija
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.