1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Klima naprava, industrija
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.