1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Klima naprava, industrija
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.