1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Klima naprava, industrija
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.