1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Razsvetljava in kabelske trase
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Klima naprava, industrija
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IDZ, IDP, PGD, PZI, PID
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   - spuščanje naprav v pogon,
   - umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   - nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   - vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.