1. Kotlovnica, kotel
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Klima naprava, industrija
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Razsvetljava in kabelske trase
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije ter ostali svetovalni inženiring za področje elektro inštalacij in opreme
  • Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, PID, dokumentacija za razpis
  • Izdelava Preliminary, Conceptual, Basic, Detail Design in As built Documentation
  • Revidiranje in recenzija projektne in tehnične dokumentacije
  • Idejne študije, ocene in študije upravičenosti investicij
  • Sodelovanje pri razvoju in prenosu različnih tehnologij in opreme
  • Svetovanje, organizacija izvedbe in vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov
  • Tehnični prevzem zgrajenih objektov in usposabljanje naročnika
  • Svetovanje s področja protieksplozijske zaščite ATEX

 • Izvedbeni inženiring
  • Organizacija in vodenje izgradnje po projektu naročnika ali po sistemu ključ v roke
  • Dobava različne investicijske opreme
  • Izvedba različnih storitev, ki spremljajo izgradnjo strokovno zahtevnih objektov
   • izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
   • spuščanje naprav v pogon,
   • umerjanje in zagon merilno regulacijske opreme,
   • nastavitve zaščit, testiranje, parametriranje in zagon sistemov avtomatizacije
   • vodenje certifikacijskih postopkov Ex
  • Predaja objektov in dokumentacije, usposabljanje uporabnikov

 • Vzdrževalni inženiring


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.