1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 


SKID - ročna polnilnica plinskih jeklenk

2.11.2020

Elsing je razvil kompaktno napravo za polnjenje malih plinskih jeklenk, ki jo je možno, z upoštevanjem zakonskih odmikov, brez gradbenega dovoljenja, hitro in enostavno postaviti na želeno mesto. Izdelana je skladno z veljavno zakonodajo in ima Certifikat TÜV po tlačni direktivi 2014/68/EU in certifikat SIQ o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene Ex opreme po ATEX direktivi 2014/34/EU.

Polnilnica je namenjena ročnemu polnjenju različnih malih plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki se uporabljajo pri kampiranju, v avtodomih, kamionih, plovilih ...

Naprava je mobilna, sestavljena iz nosilnega jeklenega podstavka, na katerem je vgrajen rezervoar prostornine do 5 m3, črpalka za prečrpavanje UNP, cevne tlačne instalacije ter potrebna merilno regulacijska oprema. Na podstavku je tudi pokrit, z mrežo in vrati zaprt podest, kjer se polnijo jeklenke. Ker so praktično vsi deli naprave na jeklenem podstavku, je mogoče napravo relativno enostavno kompletno prestaviti na drugo lokacijo.

Upravljanje polnilnice je zelo enostavno, saj imamo le tipkalo za vklop črpalke, ki deluje, dokler je tipka pritisnjena. Količina načrpanega UPN v jeklenko se izmeri s tehtnico, na kateri se jeklenka polni. Črpalka je zaščitena pred suhim tekom. Če zmanjka plina v rezervoarju ali je ventil pod njim zaprt, se črpanje samodejno ustavi.

Okoli mesta polnjenja jeklenk in polnjenja rezervoarja, je eksplozivna cona ogroženosti, zato je za vsako umestitev polnilne naprave v prostor, izdelan poseben elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja, celotna naprava pa je izdelana v protieksplozijski zaščiti II 2 G IIA T4.

Električna omarica za napajanje in krmiljenje polnilnice se montira na ustrezno mesto v bližini, praviloma izven Ex cone. Električne inštalacije od objekta uporabnika, do polnilnice in po njej sami, se izvedejo po postavitvi naprave in se prilagodijo objektu uporabnika.

Pred zagonom in uporabo polnilne naprave je potreben pregled s strani pooblaščene institucije za pridobitev certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme. Prav tako je potrebno opraviti prevzemni pregled tlačne posode s strani inšpekcije za energetiko in rudarstvo na Ministrstvu za infrastrukturo. Po uspešno opravljenem pregledu inšpekcija tlačno posodo polnilnice vpiše v register in izda knjigo pregledov.

Elsing lahko ponudi izvedbo polnilnice na ključ, z vso potrebno dokumentacijo in organizacijo pregledov. Svetujemo vam tudi glede obveznega vzdrževanja in periodike pregledov.

Primeri zgrajenih polnilnic malih plinskih jeklenk:

» Želim izvedeti več.Pripojitev podjetja ATOS

17.04.2020

Na svoji uspešni poti smo v podjetju Elsing inženiring naredili še en zelo pomemben strateški in razvojni korak. Pripojili smo uspešno podjetje ATOS, podjetje za avtomatizacijo procesov v industriji www.atos.si.

S tem smo povečali strokovne kompetence na področju avtomatizacije in razširili ponudbo storitev na trgu. Odslej boste pri Elsing inženiringu poleg že pregovorno vrhunske projektne dokumentacije in inženiringa dobili tudi vrhunsko programsko opremo za krmiljenje in nadzor procesov. Celovite odgovore na vaše potrebe bomo zagotavljali z ekipo izkušenih in mlajših strokovnjakov, z znanjem in mednarodnimi referencami s področja skladiščne tehnike, galvanizacije in čiščenja industrijskih odpadnih vod ter različnih drugih procesov, od strojev in naprav do proizvodnih linij.

Strokovnjaki podjetij Elsing in Atos bomo združeni delovali v poslovnem objektu Elsing, zato se bodo kontaktni podatki novozaposlenih spremenili, o čemer vas bomo obvestili naknadno. Kontaktne podatke lahko najdete tudi na naši spletni strani.

Tudi po združitvi naše vrednote ostajajo nespremenjene. Temelji našega delovanja ostajajo visoka strokovnost, zanesljivost in zaupanje ter družbeno odgovorno ravnanje. Upamo, da bomo z njimi še naprej učinkovito izpolnjevali vaša pričakovanja in se veselimo uspešnega sodelovanja z vami tudi v prihodnje.Brezogljičnosti naproti - Elektrika v plin (P2G)

17.04.2020

Za doseganje zelo ambicioznih energetskih ciljev, ki si jih je za bližnjo prihodnost postavila Evropa in z njo Slovenija, bo treba v elektroenergetske sisteme vključevati veliko novih obnovljivih virov električne energije (OVE). Ti imajo ključno slabost in to je, da električne energije ne proizvajajo takrat, ko jo energetski sistem potrebuje, ampak takrat, ko so viri na voljo (sonce, veter, voda ...). Zato bo treba v elektro energetske sisteme vgrajevati tudi akumulatorske baterije, v katerih se bo shranjeval trenutni višek električne energije, ki se bo nato spet vračal nazaj v omrežja. Električna energija pa se lahko shranjuje tudi s pretvorbo v plin (P2G), kar je uspešno potrdil evropski razvojni projekt "Store&Go". Pri tem se višek električne energije s pomočjo elektrolizatorjev pretvori v vodik, ki se kot energent lahko uporablja direktno v gorivnih celicah ali pa se ga do določenega odstotka vtiska v obstoječa distribucijska omrežja zemeljskega plina. Razvojni projekt je šel še korak dlje, saj je proizvodnjo vodika nadgradil z metanizacijo, kjer s pomočjo vodika in CO2, proizvedejo sintetični metan, ki ima ogromne možnosti hranjenja v obstoječih distribucijskih plinskih omrežjih. Proces pretvorbe si lahko nazorno ogledate v video predstavitvi.

V Elsingu smo pravi partner za tovrstne projekte, saj poleg električnih sistemov in eksplozijske ogroženosti že od leta 1984, ko smo sodelovali pri izgradnji proizvodnje vodika in CO2 v Belinki, obvladujemo tudi plinske tehnologije, kar potrjujemo tudi z različnimi uspešnimi projekti.

» Več o plinskih tehnologijah si lahko ogledate na www.siplin.si.Turški tok - Elsing je sodeloval pri izgradnji plinskega sprejemnega terminala Kiyiköy

23.01.2020

Zelo smo ponosni, da smo imeli priložnost sodelovati pri tako velikem in zahtevnem projektu, kot je plinovod Južni tok (Turški tok) čez Črno morje od Rusije do Turčije.

V ta projekt nas je leta 2018 povabilo podjetje Comita d.d., Slovenija. Obseg dobave družbe Comita je bil načrtovanje in inženiring ICSS (integrirani nadzorni in varnostni sistem) za obalni sprejemni terminal (RT) v Turčiji, blizu vasi Kiyiköy.

Elsing je pri tem opravil naslednje aktivnosti:
 • 1. izvedbo elektro projekta sistema za varno varovanje (Safe Guarding System) sprejemnega terminala (RT)
 • 2. sodelovanje pri tovarniškem prevzemu (FAT) elektro opreme v Kranju,
 • 3. sodelovanje Janeza Kokalja, certificiranega inženirja funkcijske varnosti, pri upravljanju funkcijske varnosti (FSM).
Kompleten sistem je v obratovanju, čaka pa nas še izdelava projektov izvedenih del.

Z izvedenim projektom smo dokazali, da je podjetje Elsing s svojim inženirskim znanjem, izkušnjami, organizacijo dela in kadri, kos tudi najzahtevnejšim projektom v mednarodnem okolju.

» Več o zanimivem projektu: turkstream.infoInformator številka 68

23.1.2020

V vsebinsko zelo bogati številki, so tudi zanimivi in poučni prispevki sodelavcev Elsing Inženiring.

V praksi se velikokrat srečujemo z vprašanjem, kako izbrati ustrezen frekvenčni pretvornik za naš motor. Najpogostejši podatek, ki ga imamo, je moč motorja. Vendar samo na osnovi moči lahko izberemo tudi neustrezen frekvenčni pretvornik, saj imajo motorji iste deklarirane moči, zlasti manjši, lahko tudi do 50 % različen nazivni tok. Poleg tega je zelo pomembno, kakšno breme naš motor poganja. Problematiko bolj podrobno predstavlja vodja projektov Bojan Caf.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja enega izmed možnih algoritmov, po katerem lahko preverimo ustrezno protieksplozijsko zaščito našega postroja, ki ga uporabljajo v instituciji IChemeE. V vsakem primeru, ko imamo opravka z gorljivimi snovmi v našem proizvodnem procesu, moramo obvezno opraviti analizo tveganja in izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo.

Diferenčno zaščitno stikalo je pogosto uporabljen element nizkonapetostnih inštalacij. Njegovo uporabo predpisujejo standardi skupine SIST EN 60364-4 in SIST EN 60364-7. Skladno z razvojem različnih vrst električnih porabnikov, so se razvile tudi različne karakteristike zaščitnih naprav na diferenčni tok. Kdaj in kako uporabiti najbolj primerno, v svojem članku pojasnjuje projektni inženir Ivan Marinko.

Projektant Vasja Škerjanec nadaljuje s predstavitvijo adapterjev za sestavljanje motorskih zaganjalnikov, sestavljenih iz ustreznih motorskih zaščitnih stikal in kontaktorjev. Tokrat so predstavljene različne možnosti za moči motorjev do 30 kW.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS - Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije

22.07.2019

V praksi se velikokrat srečujemo z vprašanjem, kako izbrati ustrezen frekvenčni pretvornik za naš motor. Najpogostejši podatek, ki ga imamo, je moč motorja. Vendar samo na osnovi moči lahko izberemo tudi neustrezen frekvenčni pretvornik, saj imajo motorji iste deklarirane moči, zlasti manjši, lahko tudi do 50 % različen nazivni tok. Poleg tega je zelo pomembno, kakšno breme naš motor poganja. Problematiko bolj podrobno predstavlja vodja projektov Bojan Caf. Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja enega izmed možnih algoritmov, po katerem lahko preverimo ustrezno protieksplozijsko zaščito našega postroja, ki ga uporabljajo v instituciji IChemeE. V vsakem primeru, ko imamo opravka z gorljivimi snovmi v našem proizvodnem procesu, moramo obvezno opraviti analizo tveganja in izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo.

Diferenčno zaščitno stikalo je pogosto uporabljen element nizkonapetostnih inštalacij. Njegovo uporabo predpisujejo standardi skupine SIST EN 60364-4 in SIST EN 60364-7. Skladno z razvojem različnih vrst električnih porabnikov, so se razvile tudi različne karakteristike zaščitnih naprav na diferenčni tok. Kdaj in kako uporabiti najbolj primerno, v svojem članku pojasnjuje projektni inženir Ivan Marinko. Projektant Vasja Škerjanec nadaljuje s predstavitvijo adapterjev za sestavljanje motorskih zaganjalnikov, sestavljenih iz ustreznih motorskih zaščitnih stikal in kontaktorjev. Tokrat so predstavljene različne možnosti za moči motorjev do 30 kW.

» Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/arhiv-izobrazevanj/Naša sončna elektrarna praznuje 10 let

22.07.2019

Junija letos mineva 10 let od kar smo zagnali v lastni režiji načrtovano in zgrajeno sončno elektrarno na strehi našega poslovnega objekta. Ob tem jubileju bi radi predstavili naše izkušnje z delovanjem elektrarne.

V tem času smo proizvedli ~ 150 MWh "čiste" električne energije in tako "prihranili" 75 ton izpustov CO2.

Proizvodnja naše 14,8 kW elektrarne je po letih nihala od minimalno 14.200 kWh do 16.900 kWh, kar je posledica različne osončenosti na letni ravni. Podatke o tem se da dobiti na spletni strani ARSO in tudi naša analiza je pokazala soodvisnost proizvodnje in števila sončnih ur v Ljubljani. Razporeditev proizvodnje po mesecih je takšna, da se približno 2/3 energije proizvede v pol leta od aprila do oktobra.

S postavljeno elektrarno je bilo zelo malo dela. Vsak mesec smo preverili stanje proizvedene energije preko spletne aplikacije za inverter in ga primerjali s števcem električne energije distributerja. Podatki med števcem in inverterjem so se minimalno razlikovali, vendar so podatki števca merodajni za obračun. Občasno smo pokukali tudi na streho in vizualno preverili nosilce, module, kable in konektorje. Uporabljeni materiali so dobro prenesli 10 letno obdobje in nikjer ni bilo zaznati kakšnih poškodb zaradi zunanjih vplivov (temperatura, UV sevanje, sneg, toča).

» Več o naši sončni elektrarniInformator številka 67

22.7.2019

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja IO-Link po standardu SIST EN 61131-9: Enožilni digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike, ki se uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Procesni elementi so preko štiri polnih ali pet polnih konektorjev in povezav priključeni na IO-Link Master napravo, ki je povezana na procesno vodilo. Za parametriranje so na voljo različna preprosta programska orodja.

Zanesljivost električnega napajanja ogroža tudi električni oblok v nizkonapetostnih sestavih. Ker mednarodnega standarda za to še ni, je to področje za zdaj še nekoliko zapostavljeno. Nekateri proizvajalci nizkonapetostnih sestavov pri konstrukciji in izdelavi uporabljajo priporočila iz dokumenta IEC/TR 61641, ki glede na nivo zaščite pozna 4 razrede. O tem v svojem članku piše projektant Dane Halič.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Izkušnje z BIM načrtovanjem

18.2.2019

Tudi v Elsingu želijo imeti nekateri naši naročniki svoje projekte ali vsaj dele projektov, izdelane z BIM načrtovanjem. Tako so za nami že prvi konkretni projekti, kjer smo v precejšnji meri okusili prednosti in tudi težave BIM pristopa k načrtovanju. Pri nekaterih projektih smo, odvisno od želja naročnika, v 3D modelu obdelali vse nastopajoče električne inštalacije od zunanjega priključka na javno omrežje do šibkotočnih inštalacij in tudi plinskega gašenja, pri drugih pa samo kabelske trase in nizkonapetostne sestave.

Skladno s pričakovanji, je rezultat boljša prostorska razporeditev in usklajenost namestitve vseh gradnikov na objektu. Na poti do svojega cilja se srečujemo s številnimi težavami, ki niso samo stvar načrtovanja, ampak tudi posledica razvijajoče se BIM panoge, kjer bo v prihodnosti potrebno še veliko razvoja in usklajevanja tako v podjetju kot v širši skupnosti. Za dosego končnega cilja, to je izdelave modelov v dimenzijah višje od 3D, tja do 7D, bo potrebnega še veliko izobraževanja in dela na konkretnih projektih, česar pa se v Elsingu ne bojimo, saj nam to predstavlja nove izzive in priložnosti.

» Primeri objektov in detajlov načrtovanih z BIM pristopomInformator številka 66

18.2.2019

Motorsko zaščitno stikalo in kontaktor sta še vedno osnovna gradnika sistemov za napajanje elektromotornih pogonov. Zaradi številnih prednosti sta pogosto mehansko združena v eno celoto, ki se imenuje motorski zaganjalnik. Projektant Vasja Škerjanec predstavlja nove adapterje in vezne člene za povezavo motorskih stikal PKZM0 in kontaktorjev DILM7 do DILM15, s katerimi se prihrani pri potrebnem prostoru za vgradnjo in času za izvedbo elektromotornih zaganjalnikov. Prav tako piše o izobraževanju strokovnjakov Kolektor SISTEHA in Elsinga ter o pridobitvi novih certifikatov, s katerimi nas je proizvajalec EATON pooblastil za diagnostiko in servisne posege za modularne odklopnike IZMX in zaščitne enote PXR, ki so se že dobro uveljavile na našem trgu.

Kibernetski napadi na industrijske postroje so realnost tudi v Sloveniji. Na žalost so tarče lahko tudi podjetja, v katerih obstajajo tudi eksplozijsko ogrožena okolja. Posledice napadov v takih okoljih pa so mnogo kompleksnejše in nevarnejše, saj poleg zaustavitve proizvodnje in izpada dohodkov, lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi v podjetju ali celo v okolici. O tem v zanimivem članku piše tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.25 let uspešnega dela Elsing

20.8.2018

Ni dolgo, kar smo se skupaj z vami, naši dragi poslovni partnerji, veselili 20 - letnice delovanja našega podjetja in se spomnili do takrat prehojene poti. Hitro je minilo zadnjih pet let in srebrni jubilej praznujemo še bolj veseli in ponosni. Ne samo zato, ker smo uspešno prebrodili tudi krizne čase v Sloveniji, ampak predvsem zato, ker smo s celotno ekipo zaposlenih vztrajno nadaljevali zastavljeno pot stabilnega in uravnoteženega poslovanja ter ob tem s pridobivanjem novih znanj še utrjevali svoj položaj. V zadnjih petih letih smo izvedli 400 različnih projektov (skupaj že preko 1200), od katerih so bili nekateri tudi zelo veliki in zahtevni. Uveljavljenim panogam svojega delovanja smo dodali dve novi: Skladišča naftnih derivatov in Linije za galvansko obdelavo. Uspešno smo izdelali prve projekte s programskim orodjem Open BIM. Obnovili smo certifikate s področja kakovosti (ISO 9001:2015), eksplozijske ogroženosti in varnostnih sistemov. Pridobili smo prvi TÜV certifikat v Sloveniji za področje funkcijske varnosti, število pooblaščenih inženirjev pa smo povečali na šest. Razlogov za zadovoljstvo je torej veliko.

Hvala vsem, zaposlenim in še posebej vam, našim naročnikom, dobaviteljem in drugim poslovnim partnerjem, ki nam omogočate vse to.Uvajanje funkcijske varnosti v projekte procesne industrije

Certifikat TÜV

20.8.2018

Visoka strokovnost potrjena z različnimi certifikati, je eden temeljev uspešnega delovanja podjetja Elsing. Naše znanje in metode dela neprestano razvijamo in jih prilagajmo aktualnemu stanju tehnične regulative in najboljše inženirske prakse v svetu. Tako smo v zadnjih letih ob sodelovanju z bolj varnostno in ekološko osveščenimi naročniki začeli v projekte procesne industrije uvajati tudi t. i. funkcijsko varnost. Da bi sicer zelo kompleksno problematiko čim bolje obvladovali, je naš tehnični direktor Janez Kokalj pri TÜV Rheinland uspešno opravil šolanje in izpit ter tako postal certificiran inženir funkcijske varnosti (Safety Instrumented Systems, ID-No.: #16565/18). S tem je pridobil znanja in kompetence, s katerimi bo lahko našim naročnikom še uspešneje pomagal na tem zahtevnem področju. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je pravilno načrtovanje le eden od številnih korakov življenjskega cikla funkcijske varnosti. Ta se začne že pred začetkom gradnje z analizo nevarnosti in tveganj, nadaljuje s pravilnim načrtovanjem, izvedbo, vključno s programiranjem, preizkušanjem, čemur sledi delovanje, vzdrževanje, morebitne modifikacije in se konča z razgradnjo sistema. Vse aktivnosti v zvezi s funkcijsko varnostjo morajo biti organizirane in dokumentirane skladno z zahtevami veljavnih standardov.


Prehod certifikata na ISO 9001:2015

Certifikat SIQ
- ISO 9001:2015
Certifikat IQNET
- ISO 9001:2015e

20.8.2018

V juniju 2018 smo v Elsingu uspešno opravili redno in prehodno certifikacijsko presojo sistema za vodenje kakovosti, s katerim smo prešli na novo izdajo standarda ISO 9001:2015. Iz presoje izhaja, da podjetje uspešno izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti, ki ga je v zadnjem letu dopolnilo tudi z ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti.


Informator številka 65

20.8.2018

Preverjanje zasnove je pomembno poglavje standardov SIST EN 61439, ki je nadomestilo poglavje o tipskem in delno tipskem preverjanju, ki je bilo del standardov stare družine SIST EN 60439. Poleg preverjanja s preskušanjem uvaja še možnost preverjanja s primerjavo z referenčno zasnovo in možnost preverjanja z ocenitvijo. S tem proizvajalcem omogoča več prilagodljivosti pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev. Preverjanje zasnove se za izjeme, ki so navedene v standardih, lahko opravi brez dragih in zamudnih preskušanj. Več o tem v svojem članku pišeta projektant Dane Halič in direktor podjetja Elsing Jurij Božič.

EATON družina nizkonapetostnih sestavov xEnergy, se nenehno dopolnjuje z novimi konstrukcijskimi preverjenimi rešitvami in certifikati. Rešitev novih horizontalnih zbiralk do nazivnih tokov 7100 A je na kratko predstavil projektant Dane Halič.

Splošni predstavitvi nove zaščitne naprave AFDD+ (Arc Fault Detection Device), ki učinkovito zaščiti elektro inštalacije pred oblokom, je projektant Vasja Škerjanec v tej številki dodal podrobno razlago delovanja tega novega zaščitnega elementa, ki si uspešno utira pot v sisteme nizkonapetostnih inštalacij.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Uspešna uvedba BIM (Building Information Modelling) tehnologije

13.7.2017

Po večletnem spremljanju in preučevanju področja novih načrtovalskih tehnologij, ki se zelo dinamično spreminjajo in razvijajo, smo v tem letu naredili prve konkretne korake. Nabavili smo novo programsko orodje, pridobili potrebno znanje in uspešno realizirali prve tri projekte.
Programska orodja za Open BIM projektiranje omogočajo modeliranje, pregledno načrtovanje, medsebojno usklajevanje različnih projektantskih skupin, v kasnejši fazi pa tudi optimizacijo stroškov pri izgradnji in vzdrževanju stavb.
Tudi v podjetju ELSING se dobro zavedamo vseh prednosti, ki jih BIM orodja prinašajo. Po želji naročnika lahko v BIM tehnologiji načrtujemo razsvetljavo, univerzalno ožičenje, inteligentne inštalacije (KNX), inštalacije za javljanje požara, nizkonapetostne inštalacije, inštalacije za moč in strelovodno zaščito, inštalacije za izenačitve potencialov ...
Uporabljamo programsko orodje DDS-CAD Electrical, ki je namenjeno načrtovanju vseh vrst električnih inštalacij. Poleg izdelave tridimenzionalnega modela s pripadajočimi popisi, nam DDS-CAD omogoča tudi izračun razsvetljave, ki zadostuje za večino primerov. Za zahtevnejše analize pa se poveže z namenskimi orodji Dialux oz Relux. Pri sodelovanju z drugimi projektanti je posebej uporabno orodje za detekcijo trka (Collision detection), ki že v fazi projektiranja odpravi morebitne neskladnosti.
Kot rezultat modeliranja dobimo poleg standardnih 2D izvozov (dwg) tudi datoteko v formatu .ifc, ki je standardna datoteka pri Open BIM modeliranju. Več o programski opremi DDS-CAD Electrical si lahko ogledate na spletni strani podjetja Živa Hiša iz Ljubljane.Obnovitev certifikata ISO 9001 in Ex

Certifikat za
vgradnjo Ex opreme
Certifikat za
vzdrževanje Ex opreme

13.7.2017

Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. je v aprilu 2017 pridobilo nova certifikata o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex-opreme. Skladno z zahtevami novega Pravilnika o protieksplozijski zaščiti Ur. list RS, št. 41/16 so sodelavci Jure Božič, Janez Kokalj, Vili Granda, Bojan Caf in Brane Bevc pridobili certifikat za vgradnjo Ex-opreme po 42. členu pravilnika in za vzdrževanje Ex-opreme po 43. členu pravilnika za električno in neelektrično opremo. S tem podjetje Elsing dodatno utrjuje svojo strokovnost pri delovanju na področju protieksplozijske zaščite.

V maju je Elsing uspešno opravil tudi redno certifikacijsko presojo sistema za vodenje kakovosti po ISO9001. Iz presoje izhaja, da podjetje uspešno izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti po ISO9001, ki ga bo do konca leta 2017 prilagodil novemu standardu ISO9001:2015.


Informator številka 64

13.7.2017

Glavne lastnosti in prednosti novih modularnih odklopnikov IZMX so bile predstavljene že v prejšnji številki informatorja, v tej številki pa Vasja Škerjanec, projektant, podrobneje predstavlja zaščitne module PXR (Power Xpert), ki poleg naprednih, prikazovalnih, programabilnih, zaščitnih, merilnih in komunikacijskih možnosti, vključuje tudi elektroniko za testiranje odklopnika BREZ zunanje testne naprave.

Zaradi svojih dobrih momentnih lastnosti se elektro motorji z drsnimi obroči še vedno pogosto uporabljajo za pogon težkih bremen. Vzdrževanje mehansko električnega sklopa drsnih obročev in ščetk ter zaganjalnika je zahtevno in drago, zato uporabniki take pogone zamenjujejo s sodobnejšimi. Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pomanjkljivosti različnih delnih rešitev, ki ne vključujejo zamenjave elektromotorja in poudari, da je za optimalno rekonstrukcijo treba vgraditi nov asinhronski motor in ustrezen frekvenčni pretvornik.

Požarov, kjer se kot nepojasnjeni vzrok pojavlja elektrika, je v vsakdanjem življenju na žalost vedno več. Eden od pogostih vzrokov takih požarov je tudi električni oblok, ki je lahko posledica neustreznih električnih spojev, ki nastanejo zaradi iztrošenosti ali slabega vzdrževanja. Vasja Škerjanec, projektant, predstavlja novo Eatonovo zaščitno napravo, v katero je poleg zaščite pred preobremenitvijo, kratkim stikom in diferenčnim (preostalim) tokom, združena še zaščita pred električnim oblokom AFDD+ (Arc Fault Detection Device). Dvopolna zaščitna naprava, ki je namenjena zaščiti porabnikov in inštalacij z naznačenim tokom do 40 A, je v Nemčiji za številne vrste električnih inštalacij že obvezna.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, obravnava zanimivo in aktualno problematiko vgradnje frekvenčnih pretvornikov v eksplozijska okolja in medsebojno primerja dve od pogosteje uporabljanih aplikacij, vgradnjo v ohišje zaščite neprodirni okrov (Exd) in nadtlak (Exp).

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Izjemen uspeh Tadeja Straha na Genius Olympiadi v ZDA

13.2.2017

Od leve proti desni: Tadej Strah,
Alenka Mozer, Domen Pregeljc

Dijak 1. letnika Gimnazije Vič Tadej Strah se je s svojo tehnično-razvojno nalogo DIY Gimbal for a Smaller Camera uvrstil v finale tekmovanja Genius international sustainable project olympiad, ki je potekalo od 12. do 16. junija 2017 v ZDA v univerzitetnem mestu Oswego.
Tadej je na tekmovanju v kategoriji Science dosegel izjemen uspeh, srebrno medaljo, in je bil med najvišje ocenjenimi srebrnimi medaljami. Njegova mentorja sta bila profesorja Gimnazije Vič Timotej Maroševič in Alenka Mozer.
Tekmovanja se je udeležil tudi dijak 3. letnika, Domen Pregeljc, ki je dosegel prvo mesto med zlatimi medaljami, oba pa je na tekmovanje spremljala prof. Mozer.
V Elsingu smo veseli, da smo s sponzorskimi sredstvi lahko pomagali pri potovanju na olimpijado sinu našega sodelavca Eda Straha. Tadeju iskreno čestitamo za odličen mednarodni uspeh in mu želimo še veliko novih dosežkov. 

Dobava in vzdrževanje računalniške opreme v eksplozijsko ogroženi okoljih

7.2.2017

V zadnjih letih se je podjetje ELSING Inženiring uspešno uveljavilo na področju dobave, vzdrževanja in servisiranja računalniške opreme v eksplozijsko ogroženih okoljih . Z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri gradnji različnih najzahtevnejših industrijskih postrojev v eksplozijsko ogroženih okoljih ter s certifikatoma za vgradnjo in vzdrževanje protieksplozijsko zaščitene opreme smo razvili dejavnost, v okviru katere poskrbimo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje industrijskih računalnikov. Pri tem tesno sodelujemo z dobaviteljem opreme (R.STAHL HMI System GmbH), ki nam omogoča kakovostno opremo in ustrezno tehnično podporo. Naše strokovno znanje, izkušnje, dobra organiziranost in partnerske povezave nam omogočajo, da kakovostno, hitro in cenovno ugodno realiziramo različne vzdrževalne posege, ki vključujejo tudi zagone sistemov. Vse to potrjujejo naše bogate reference.


 

Informator številka 63

7.2.2017

Informator 63 je še obsežnejši in vsebinsko pestrejši od predhodnega in prinaša veliko zanimivega branja. Pomemben del vsebine predstavljajo tudi prispevki sodelavcev Elsing Inženiringa. Eaton je dal na trg novo družino industrijskih zbiralk XP2, skladno s standardi SIST EN 61439-1 in 6 in nazivnih tokov 800 A do 6600 A, ki jo je na kratko predstavil direktor Elsing Inženiringa Jurij Božič. Modularni odklopniki IZMX imajo novo generacijo zaščitnih modulov, ki imajo v primerjavi s staro generacijo, veliko pomembnih prednosti, med katere sodita tudi enostavna povezljivost na PC in možnost testiranja odklopnika brez izpada odklopnika. Te in druge prednosti nove generacije zaščitnih modulov je v svojem prispevku predstavil direktor Inženiringa Brane Bevc.

Vodja projektov Bojan Caf je predstavil frekvenčne pretvornike DG1, ki sodijo v novo generacijo frekvenčnih pretvornikov Power XL. Nove pretvornike moči 0,75 do 160 kW med drugim odlikujejo enostavna uporaba, kompaktnost konstrukcije, velik nabor standardno vgrajenih komunikacijskih vmesnikov, robustnost, zanesljivost in energijska učinkovitost. Zanimiv sistem za brezžično diagnosticiranje termičnih razmer v nizkonapetostnih sestavih je predstavil projektant Ivan Marinko. Certificiran sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, nazivnih tokov do 5500 A, ki se vse bolj uveljavlja v zahtevnih projektih, je predstavil projektant Dane Halič.

LED razsvetljava se nezadržno uveljavlja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem vodilno vlogo v svetu prevzema partner Stahl, ki ima na voljo največji nabor LED razsvetljave za eksplozijsko ogrožena okolja. Poleg večje energetske učinkovitosti, imajo nove LED svetilke tudi ugodnejše svetlobno tehnične karakteristike. Edina slabost je trenutno še vedno višja nabavna cena, ki pa se zaradi manjših obratovalnih stroškov (manjša porabljena energija, manj vzdrževanja), hitro povrne. Problematiko nam na konkretnih primerih temeljito predstavi tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


 

Vrhunski uspeh Maja Kastelica s fotografijo

7.2.2017

Na sedežu društva National Geographic Society v Washingtonu so konec januarja 2017 razglasili zmagovalce mednarodnega fotografskega natečaja, na katerem sodelujejo mladi bralci revije National Geographic Kids ter njenih devetih mednarodnih licenčnih izdaj po vsem svetu. Med več kot 46.000 sodelujočimi fotografijami je prvo mesto v kategoriji Neverjetne živali osvojil trinajstletni Maj Kastelic iz Ljubljane s posnetkom Tik pred zdajci ...

Na slovenskem natečaju so sodelovali bralci revije National Geographic Junior, stari med 6 in 14 let. Nagrajence je že 12. leto zapored izbrala žirija, ki so jo sestavljali Arne Hodalič (fotograf in urednik fotografije pri revijah NG Junior in NG Slovenija), Barbara Čeferin (fotografinja in direktorica Galerije Fotografija) ter Irena Cerar (odgovorna urednica revije National Geographic Junior). Fotografijo Maja Kastelica z naslovom Tik pred zdajci ..., na kateri se jemenski kameleon pripravlja, da bo pohrustal rjavkastega strička, je razglasila za absolutno zmagovalko natečaja.

Fotografije zmagovalcev posameznih kategorij (Neverjetne živali, Drzni si raziskovati!, Neverjetnice in Divje počitnice) so bile nato poslane v Washington, na sedež društva National Geographic Society, kjer so se uvrstile v končni izbor.
Sodelavci Elsinga iskreno čestitamo Maju Kastelicu, sinu našega sodelavca Mateja Kastelica, za dosežen odlični mednarodni uspeh in mu želimo še veliko novih dosežkov.

Zmagovalne in druge fotografije z mednarodnega natečaja si lahko ogledate na www.natgeokids.com/photo-contest


Slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu.

26.10.2016

6. 7. 2016 je potekala slavnostna otvoritev Objekta 67 v Leku v Mengšu. Objekt, katerega vrednost presega 28 milijonov evrov, je odprl predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, saj gre za mejni dogodek v razvoju Leka. Objekt 67 ni le največja naložba Novartisa v Sloveniji, temveč tudi prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila in torej ne le za generična zdravila ali učinkovine.
Ponosni smo, da je pri nastajanju tega farmacevtskega objekta sodeloval tudi Elsing. Izdelali smo kompletno projektno dokumentacijo za elektro del, od IDP do PID, tako za elektroinštalacije objekta kot za elektroinštalacije procesne tehnologije. Gre za zahtevno okolje, ki obsega tako eksplozijsko ogrožene kot čiste prostore. Nadzor in vodenje objekta poteka prek krmilniških sistemov z več kot 2200 IO točkami za tehnologijo, pripravo medijev in HVAC.
Odgovornim v Leku čestitamo za ta dosežek in se jim zahvaljujemo za priložnost, da smo se lahko pri tem izkazali tudi mi.Informator številka 62

26.10.2016

V tej številki Informatorja Jurij Božič, direktor, predstavlja uspešno referenco, v okviru katere je Elsing Inženiring projektiral napajanje in krmiljenje vertikalnega in horizontalnega vetrovnika v Nordijskem centru Planica. Del vertikalnega vetrovnika je predstavljen tudi na naslovnici revije. Ventilatorja poganjata dva elektro motorja 1000 kW, 690 V, ki se napajata preko frekvenčnih pretvornikov iz skupnega transformatorja 2500 kVA, ki je ločen od distribucijskega transformatorja objekta. Krmiljenje vetrovnika je izvedeno kot dislociran sistem centralnega krmilnega sistema objekta in je sestavljeno iz treh dislociranih I/O enot.
Janez Kokalj, tehnični direktor, v svojem prispevku pojasnjuje pojem "Nizko napetostno ločilno stikalo", razloži razliko med ločilnimi stikali z varovalkami in varovalčnimi ločilnimi stikali in oboje primerja z lastnostmi nizko napetostnih odklopnikov.
Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pri nas manj poznane nizkonapetostne odklopnike, ki delujejo na hidravlično - magnetnem principu. Med pomembnejšimi prednostmi hidravličnih zaščitnih stikal so predvsem odpornost na vibracije in velike zagonske tokove, zato so posebej uporabni v železnicah, komunikacijah in zahtevnejših industrijskih aplikacijah.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja protiprašno Ex-zaščito in trenutno veljavne standarde s tega področja.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Izšli so trije novi pomembni pravilniki

26.10.2016

Letos so v veljavo stopili trije novi pomembni pravilniki s področja elektrotehnike. To so:

 • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej.
 • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti.
 • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti.
Pravilniki so podzakonski akti Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1), ki je izšel leta 2011 in uvedel evropsko direktivo o tehničnih zahtevah za proizvode in nadzor trga proizvodov s področji širšega javnega interesa, kot so: zagotovitev varnosti, varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, varstvo potrošnikov in drugih uporabnikov, varstvo okolja in varstvo premoženja in ki so povezani s t. i. CE regulativo. Njihova skupna lastnost je, da so nadgradnja že omenjenega zakona in da uvajajo zadnje evropske direktive z omenjenih področij. Vsebinsko sicer ne prinašajo velikih novosti, vseeno pa bodo vplivale na naše vsakodnevno delo. V vseh treh pravilnikih je enotna terminologija, ki izhaja iz omenjenega zakona. Enotni so tudi postopki za ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki ga mora zagotoviti proizvajalec proizvoda in ga glede na zahtevnost in oceno nevarnosti lahko izvaja sam, ali pa pri priglašenem organu. Pomembna novost teh pravilnikov je, da morajo proizvode, skladne s temi pravilniki, po novem spremljati Izjava EU o skladnosti, ki jo pripravi proizvajalec in ki mora biti napisana ali prevedena v slovenski jezik. Novi pravilniki so namenjeni vsem gospodarskim subjektom, ki so vključeni v verigo omogočanja dostopnosti proizvoda na trgu (proizvajalec, uvoznik, pooblaščeni zastopnik, distributer), organom za ugotavljanje skladnosti (priglašeni organi), organom za nadzor trga (inšpekcije) pri zagotavljanju varnih proizvodov in vsem ostalim (projektantom, izvajalcem del, nadzornikom, uporabnikom ...), ki sodelujejo pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi takih proizvodov.Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

25.01.2016

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v decembru izvedla tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi tehnični direktor Janez Kokalj in direktor Jurij Božič. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje, standardizacije in dobre inženirske prakse. Direktor Jurij Božič je podrobno predstavil vsebino novega standarda SIST EN 60079-14:2014, Načrtovanje, izbira in namestitev električnih inštalacij, na koncu pa na kratko predstavil še nov standard SIST TP CLC/TR 60079-33:2015, ki govori o novi vrsti protieksplozijske zaščite: Ex s. Janez Kokalj, tehnični direktor, je predstavil novosti zaščite lastna varnost Exi, s poudarkom na praktičnih rešitvah instrumentacije za coni eksplozijske ogroženosti 2 in 22.

» Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F12Informator številka 61

25.01.2016

Izšla je že druga številka prenovljenega in obogatenega Informatorja. Sodelavci Elsinga soustvarjajo vsebinski sklop "Oprema za razdeljevanje električne energije".

Direktor Jurij Božič v svojih prispevkih predstavlja sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, ki imajo preverjeno zasnovo s certifikatom DEKRA in izpolnjujejo zahteve standardov SIST EN 61439-1 in 2 in zbiralčni sistem EATON LP, ki pokriva tokovno območje 40 do 125 A in je zelo primeren za razvod električne energije v industrijskih in civilnih objektih, kot so trgovski centri, računski centri, bolnice, hoteli, razstavišča itd. Skupaj s projektantom Danetom Haličem opisuje problematiko IP zaščite nizkonapetostnih sestavov in na konkretnem primeru sistema xEnergy pojasni vpliv IP zaščite na druge lastnosti sestava.

Vodja projektov Bojan Caf predstavlja novi frekvenčni pretvornik družine EATON PowerXL DE1, ki v enofazni ali trifazni izvedbi pokriva moči od 0,25 kW do 7,5 kW. Kompaktni pretvornik, brez potrebnega parametriranja, z možnostjo priklopa termistorske zaščite motorja in s komunikacijo, je tehnično in cenovno ugodna rešitev za različne preproste aplikacije, kot so črpalke, ventilatorji in enostavni stroji.

Procesni računalniki nezadržno prodirajo tudi v eksplozijsko ogrožena okolja. Tehnične rešitve so podobne tistim v običajnih okoljih. Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja najnovejši industrijski računalnik Panel PC serije ET/MT-4x8, proizvajalca Stahl. Panelni računalnik je sestavljen iz dveh ločenih delov, pogonskega in ekranskega, med katerima je zračni prostor za hlajenje. Procesor je lahko AMD G-T65 ali Intel Core i7, kapacitivni ekran, občutljiv na dotik, pa je lahko 15", 21,5" ali 24". Procesni računalnik namenjen najtežjim okoljskim pogojem, je primeren za vgradnjo v eksplozijske cone nevarnosti 1, 2 in 21, 22.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav

25.01.2016

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v novembru in zaradi zasedenosti spet v decembru izvedlo izobraževanje z naslovom: Novosti na področju standardov za NN električne razdelilnike v fazi načrtovanja, izdelave in preizkušanja.

Zelo obsežno in kompleksno temo je iz zornega kota projektanta predstavil direktor Elsing Inženiring Jurij Božič. Vsebinska osnova izobraževanja je bila skupina standardov SIST EN 61439 in še posebej standard SIST EN 61439-1:2012, ki je izšel v slovenščini. Ta standard med drugim prinaša pomembne terminološke novosti, ki jih bo treba čim prej uveljaviti v splošni elektrotehniški praksi, ki se kakor koli dotika nizkonapetostnih sestavov, ki so ključni gradnik vsakih električnih inštalacij. Standard, ki je predvsem namenjen proizvajalcem in uporabnikom nizkonapetostnih sestavov, je pomemben tudi za projektante in druge strokovnjake inž., ki sodelujejo pri graditvi električnih inštalacij. Več o predavanju si lahko ogledate na spodnji povezavi.

» Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F11Informator številka 60

12.10.2015

Tokratna številka Informatorja, šestdeseta po vrsti, prinaša kar nekaj vsebinskih in oblikovnih novosti. Dosedanji podnaslov: "Revija podjetij Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring" je zamenjan z novim: "Informator za načrtovalce tehnoloških sistemov v industriji, infrastrukturi in energetiki". Vsebinsko je razdeljen v 5 sklopov in sledi strateški usmeritvi podjetja Kolektor Sisteh. Prvič je predstavljena nova rubrika Intervju, v kateri si lahko preberete intervju z Jurijem Božičem, direktorjem Elsing Inženiringa. Sicer pa se tokratni prispevki strokovnjakov Elsinga poleg tehničnih vsebin dotikajo tudi aktualnih inženirskih izzivov prihodnosti, kot so zelena trajnostna gradnja, racionalna izraba energentov in zmanjševanje emisij CO2. Jurij Božič, direktor, v svojem prispevku podrobneje predstavlja zbiralčni sistem EATON MP, ki pokriva tokovno območje 125 do 800 A. Zbiralčni sistemi so zaradi nizkih izgub pri prenosu električne energije, optimalne izrabe uporabljenih materialov, racionalne izrabe prostora v zgradbi, kjer so položeni, možnosti ponovne montaže in uporabe, fleksibilnosti in modularnosti, enostavne reciklaže, prilagodljivosti zahtevam prostora in uporabe, dobrih tehničnih lastnosti in dopadljivega videza, idealen element zelene trajnostne gradnje.

Skrb za okolje, zmanjševanje emisije C02 in zmanjševanje porabe energije so strateške usmeritve EU, ki vplivajo tudi na proizvajalce in uporabnike električne energije. Ena od skupin izdelkov, kjer so postavljene zahteve po višjih izkoristkih, so tudi nizkonapetostni elektro motorji, ki so glede na izkoristek razdeljeni v štiri razrede IE1 do IE3. Zahteve za razred IE4 so še v pripravi, kaj pa prinašajo zahteve za razred IE3, v svojem prispevku pojasnjuje Janez Kokalj, tehnični direktor. Nove zahteve ne vplivajo samo na proizvajalce motorjev, ampak posledično tudi na proizvajalce nizkonapetostne stikalne in zaščitne opreme. V prispevku boste lahko prebrali, kaj to konkretno pomeni za motorska zaščitna stikala PKZ in kontaktorje DIL proizvajalca EATON.

Kljub hitremu prodoru operacijskih panelov in procesnih računalnikov v eksplozijsko ogrožena okolja se v praksi še vedno veliko uporabljajo tudi različni prikazovalniki. Pod kakšnimi pogoji in na kakšen način jih lahko vgrajujemo v ohišja povečane varnosti Exe predstavlja Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Med drugim nam predstavlja zanimivo rešitev vgradnje Exi prikazovalnika Beka, ki skladno z zahtevami zaščite povečana varnost Exe zdrži mehansko udarno zdržnost 7J.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Tisoči projekt

12.10.2015

V Elsingu smo proslavili mali jubilej. Uspešno smo naredili že tisoči projekt. Od prvega, s številko 001/94, ki je bil namenjen za industrijski objekt Tina, smo v 21 letih prišli do tisočega, s številko 1000/15, po katerem se je zgradil Vetrovnik, ki je del osrednjega objekta za smučarske teke v nordijskem centru Planica. V teh letih smo postali vodilni elektro projektanti za različna najzahtevnejša industrijska okolja, kjer s kompetentno ekipo strokovnjakov elektro področja obvladujemo področja energetike, pogonov, avtomatizacije in vodenja procesov in vseh ostalih inštalacij, ki so vgrajene v sodobne industrijske objekte. Ob vsem tem pa smo uspešno izvedli tudi veliko drugih zahtevnih in specifičnih projektov v energetiki, komunalni infrastrukturi, IT centrih in drugih zahtevnih objektih (Luka Koper, Center kontrole zračnega prometa, kulturno zaščiteni objekti), med katere sodi tudi jubilejni. Ponosno gremo novi številki dva tisoč naproti.Informator številka 59

25.01.2015

Zaradi številnih prednosti, ki jih imajo zbiralčni sistemi za razvod električne energije v primerjavi s kabelskimi sistemi, bi se morali tovrstni sistemi v naši praksi pogosteje uporabljati. O tem in drugih podrobnostih močnostnih zbiralk XP, ki pokrivajo tokovno območje 800 A do 6300 A, v svojem prispevku piše direktor Jurij Božič. Poleg osnovnih karakteristik sistema v članku predstavlja glavne gradnike sistema in načrtovanje zbiralčnih sistemov, ki ga strokovnjaki Elsinga izvajajo s pomočjo programskega orodja EATON Busbar Layout Tool. Dotakne se tudi problematike požarne varnosti sistema, problematiko montaže, zagona in vzdrževanja zbiralčnih sistemov. Z nekaj fotografijami prikaže tudi primere dobre uporabe tovrstnih sistemov.
Področje varnosti v strojegradnji se neprestano razvija. Tehnični direktor Janez Kokalj predstavlja nadgradnjo tipkala za izklop v sili s samonadzornim kontaktom, s katerim se kontrolira mehanska ustreznost tipkala. S takim dodatnim kontaktom (NO), ki je ob pravilni povezavi sklenjen in je v serijo povezan z glavnim kontaktom tipkala, lahko dosežemo najvišji nivo varnosti (SIL 3 oziroma PL e).
Novo družino frekvenčnih pretvornikov PowerXL, s katero je Eaton dopolnil svoj proizvodni program, na kratko predstavlja vodja projektov Bojan Caf. Družino, ki jo sestavljata seriji DC1, do moči 11 kW, in DA1, do moči 250 kW, med drugim odlikujejo tudi bogate komunikacijske možnosti in kot posebnost tudi Bluetooth vmesnik za daljinski nadzor in parametriranje frekvenčnikov.
LED tehnologija razsvetljave uspešno prodira tudi na eksplozijsko ogrožena področja. To v "našem nasvetu" predstavlja tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda. Daljša življenjska doba, manjši stroški vzdrževanja, odpornost na vibracije, dober svetilni izkoristek in enostavna regulacija svetlobnega toka, so glavne prednosti, zaradi katerih se LED razsvetljava kljub zamudnemu in dragemu certificiranju in trenutno še relativno visoki ceni, vse bolj uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem zelo pomembno vlogo igra tudi proizvajalec STAHL, s svojim z zelo širokim naborom certificiranih izdelkov v protieksplozijski zaščiti.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Jurij Božič postal član Strokovnega sveta matične sekcije elektro inženirjev IZS

25.01.2015

Na zboru matične sekcije elektro inženirjev, ki je potekal 15. decembra 2014, je bil za nadomestnega člana strokovnega sveta izvoljen Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa.

» Več: VABILO NA ZBOR MATIČNE SEKCIJE ELEKTRO INŽENIRJEVProjekti trajnostne energije (energetske učinkovitosti)

25.01.2015

Ozaveščanje o pomenu trajnostne energije raste. K temu pripomorejo zakonodaja, različne subvencije in pa spoznanje, da so viri energije omejeni. Soproizvodnja toplote in električne energije - SPTE je zelo pomemben element trajnostne energije.
V zadnjem obdobju smo sodelovali pri izgradnji več zanimivih projektov v različnih industrijah, v katerih je bila uporabljena najnaprednejša tehnologija Mikroturbin Capstone. Tehnologija Mikroturbin sodi med ultra nizko emisijske stroje z notranjim izgorevanjem in tako prispeva k najmanjšemu možnemu ogljičnemu odtisu. Po emisijskih merilih ustreza tudi novim (prihodnjim) merilom, ki bodo omejevali vsebnost Formaldehida na 1 mg/m3. Tudi elektro del teh naprav je zelo sofisticiran, saj vsebuje vse potrebne sisteme za sinhronizacijo in zaščito elektro distribucijskih omrežij in omogoča avtomatski direktni priklop na nizkonapetostno omrežje. Sistem se lahko krmili lokalno, prek operacijskega panela, ali daljinsko, prek vmesnika RS 232 oziroma vgrajenega modema.
Elsing je pri projektih opravil kompleten elektro inženiring, ki je vključeval izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo potrebnih elektro inštalacij za priključitev in zagon sistema. Konkretnejše podatke si lahko ogledate v seznamu naših referenc.

Več o opisanih mikro turbinah si lahko ogledate tukaj.Informator številka 58

10.09.2014

Odklopnik je osnovni zaščitni element nizkonapetostnih električnih inštalacij. Nabor različnih odklopnikov, ki se med seboj razlikujejo po namenu uporabe, različnih tehničnih lastnostih, velikosti in ne nazadnje tudi ceni, je velik. Zato Janez Kokalj, tehnični direktor, v "našem nasvetu" pojasnjuje izbiro ustreznega odklopnika do 63 A za industrijska okolja. Po nekaj letih razvoja in priprav, je ETON poslal na trg novo družino zbiralčnih sistemov Power Xpert, ki v štirih velikostnih razredih pokriva tokovno območje med 25 A in 6300 A. Družino na kratko predstavlja Jurij Božič, direktor, ki skupaj z Danetom Haličem, projektantom, predstavljajta tudi nekatere novosti pri vse pogosteje uporabljenih verificiranih stikalnih blokih xEnergy. Frekvenčna regulacija trifaznih asinhronskih motorjev se že dolgo uporablja pri reševanju različnih pogonskih problemov. Regulacija enofaznih asinhronskih motorjev pa do sedaj še ni bila uveljavljena. Bojan Caf, projektni inženir, predstavlja različne vrste asinhronskih motorjev in frekvenčni pretvornik PowerXL, ki ga je v ta namen na trg poslal EATON.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja nov standard, ki obravnava novo vrsto zaščite "s" (special). Ta je namenjena naprednim izdelkom in tehnologijam, ki jih z veljavnimi standardi ne moremo pokriti. Kot je razloženo v uvodu, ideja o takem standardu ni nova. Proizvajalec Stahl je že pred mnogimi leti uspešno prodajal fluorescentno svetilko v zaščiti Exeds, kjer je bil v posebni zaščiti "s" izdelan okov dvopinske sijalke.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Sedma fotografska razstava v galeriji Elsing

10.09.2014

Šesti razstavi fotografij v galeriji Elsing, s katero je podjetje počastilo 20-letnico uspešnega delovanja in prikazalo fotografije nekaterih najpomembnejših projektov oziroma investitorjev v preteklem obdobju, sledi razstava z naslovom "čudovita narava". V njej so avtorji fotografij, sodelavci Elsinga: Vili Granda, Bojan Caf in David Rupnik pokazali, da imajo prefinjen občutek za opazovanje narave in njenih lepot ter da poleg inženirskega strokovnega znanja zavidljivo obvladujejo tudi področje fotografije. Avtorjem fotografij čestitamo, vse pa vabimo na ogled zanimive razstave.

Razstavo si lahko ogledate vsak dan v rednem delovnem času podjetja.
Plečnikove medalje 2014 za dva projekta, pri katerih smo sodelovali

10.09.2014

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika že od leta 1972 podeljuje nagrade in priznanja za najprepričljivejše dosežke na področju arhitekture in oblikovanja okolja. Letos sta Plečnikovi medalji dobila dva projekta, pri katerih je Elsing sodeloval kot projektant elektro inštalacij. Medalje sta dobila Dean Lah in Milan Tomac za projekt prenove Dominikanskega samostana ter Jurij Sadar in Boštjan Vuga za projekt Centra kontrole zračnega prometa. Oba, tudi inštalacijsko zelo zahtevna projekta, sta opisana med opisi naših referenc. Iskreno čestitamo vsem nagrajencem. Ponosni smo, da smo lahko sodelovali z njimi.

Več o nagradah si lahko preberete na spodnjih naslovih:

www.rtvslo.si/kultura/drugo/plecnikova-nagrada-za-arhitekte-ljubljanske-situle/334600
www.delo.si/kultura/dediscina/plecnikova-nagrada-ustvarjalcem-ljubljanske-situle.htmlObdobje ozaveščanja o pomenu energetske učinkovitosti

21.01.2014

V podjetju Elsing Inženiring se do okolja ves čas delovanja obnašamo zelo odgovorno. Tega ne izkazujemo samo s sistemom vodenja kakovosti podjetja, v katerega smo vključili tudi elemente standardov ISO 14001 in ISO 50001, ampak tudi s svojim poslovnim objektom, v katerem smo upoštevali elemente trajnostne gradnje (fotovoltaična elektrarna na strehi objekta, uporaba deževnice, pametne instalacije za regulacijo ogrevanja in razsvetljave, uporaba LED svetil) in v katerem delujemo tako, da okolje čim manj obremenjujejo.

Tudi pri svojem projektnem delu se na področju okolja in energetske učinkovitosti trudimo naročnikom poiskati čim bolj racionalne inženirske rešitve v smislu trajnostnega razvoja. V zadnjem obdobju smo na trgu zaznali opazen premik v dejanskem ozaveščanju o tej problematiki in tako lahko s ponosom zapišemo, da smo sodelovali pri različnih konkretnih projektih, ki so imeli za cilj učinkovitejšo rabo energije. Nekateri od teh projektov so bili tudi javno opaženi oziroma celo nagrajeni (Ljubljanske mlekarne, Lek, ...).

Tovrstne projekte lahko razdelimo v tri skupine:

 1. Vgradnja energetsko učinkovitejših tehnoloških postopkov, naprav in inštalacij (Ljubljanske mlekarne, Lek ...).
 2. Vgradnja obnovljivih in energetsko učinkovitejših virov energije (Butan, Petrol).
 3. Vgradnja merilnih in telemetrijskih sistemov, ki omogočajo vzpostavitev energetskega managementa (Talum, Plinovodi, Adria plin).
Pri uspešni izvedbi tovrstnih projektov so nam koristila kompleksna znanja energetike, avtomatizacije in vodenja procesov ter dolgoletne izkušnje, ki smo jih pridobili pri svojem dosedanjem delu.

Več o projektih si lahko preberete v seznamu in opisu naših referenc.

Informator številka 57

21.01.2014

V tej številki Informatorja med drugimi zanimivimi vsebinami lahko spoznate komunikacijske možnostih kompaktnih odklopnikov NZM in modularnih odklopnikov IZM, ki se lahko povezujejo na Modbus, Profibus-net ali Ethernet komunikacijska vodila. V članku, ki sta ga pripravila Brane Bevc, direktor inženiringa in Jurij Božič, direktor, lahko spoznate tudi zanimiv sistem "Breaker Visu", ki ga za nadzor in vizualizacijo odklopnikov ponuja EATON.

Testiranje odklopnikov s pomočjo testirnih naprav je pomembna operacija vzdrževalnih in servisnih posegov. Novo testirno napravo IZM-TEST-KIT, ki je namenjena zadnjim družinam odklopnikov IZM in IZMX, predstavlja Brane Bevc, direktor inženiringa.

Pravilno priključevanje energetskih priključkov odklopnikov je bistvenega pomena za normalno obratovanje odklopnikov in celotnih elektroenergetskih naprav. Posebej problematično je priključevanje več paralelnih okroglih vodnikov večjega preseka. Primer dobre prakse z uporabo namenske priključne sponke, za priklop štirih okroglih vodnikov, do preseka 240 mm2, je podrobno opisal direktor inženiringa Brane Bevc.

Današnjega stanja tehnike v procesni industriji si brez računalnika ne moremo več predstavljati. Različne možnosti vgradnje industrijskih računalnikov v Ex-okolja je predstavil Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje.

Ivan Marinko, projektant, je predstavil konkretno uporabo naprav za avtomatski preklop med dvema različnima viroma napajanja. Razlago je dopolnil s predstavitvijo nekaterih zanimivih referenc.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

21.01.2014

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih dejavnosti septembra izpeljala tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih. Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi Janez Kokalj, tehnični direktor in Jurij Božič, direktor. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje in standardizacije. Predstavljene so bile tudi nekatere tehnične novosti, kot so problematika staranja fluorescentnih svetilk v eksplozijsko ogroženih okoljih, sistemi za kontrolirano ozemljevanje mobilnih naprav, procesna vodila, brezžične tehnologije in omrežni priključek v Ex okolju. Posebna pozornost je bila namenjena novim sistemom označevanje opreme, izdelane v pritieksplozijski zaščiti.

Več »Sodelovali smo pri načrtovanju novega kongresno -kulturnega središča v dominikanskem samostanu na Ptuju

21.01.2014

Dominikanski samostan na Ptuju je po dolgem obdobju zapostavljenosti spet zaživel. Mestna občina Ptuj ga je namenila novim dejavnostim – kongresnim in kulturnim dogodkom. Prenovo so izvedli po načrtih arhitekturnega biroja Enota. Elsing je na projektu sodeloval kot projektant električnih inštalacij in električne opreme.

Ker gre za spomenik velike kulturnozgodovinske vrednosti, so bile vse tehnične rešitve, ki so bile predmet projekta, podvržene konservatorsko-restavratorski presoji. Iz tega razloga so določene rešitve drugačne od običajnih in same po sebi posebne. Najbolj se to pozna pri razporeditvi električnih naprav in opreme ter na poteku inštalacij.

Več »PRAZNUJEMO

10.07.2013

V Elsingu letos praznujemo 20 let delovanja. Ob oceni svojega dosedanjega dela smo zadovoljni. Ob tem želimo zadovoljstvo deliti z vami, našimi partnerji, brez katerih tudi naših uspehov ne bi bilo.

Elsingovih 20 let uravnoteženega poslovanja

V Elsingu smo v minulih 20 letih izbrali uravnoteženo poslovanje na trdnih temeljih. Svoj ugled smo gradili s strokovnostjo, zanesljivostjo, doslednostjo in poštenostjo. Zavedamo se, da lahko kakovost zagotavljamo samo z visoko strokovnostjo naših zaposlenih, ki s predanostjo opravljajo svoje delo, zato cenimo dobre kadre in visoko vrednotimo znanje.

Več »
Informator številka 56

10.07.2013

Poleg pestre in zanimive strokovne vsebine je v tokratni številki Informatorja obeležen tudi jubilej Elsing Inženiringa, ki letos praznuje 20 let delovanja. Uspešno in zanesljivo pot podjetja je na kratko opisal direktor Jurij Božič.

Matej Kastelic, samostojni projektant, je nadaljeval s predstavitvijo družine novih Eatonovih zračno-modularnih odklopnikov IZMC40. V tokratni številki je predstavil komunikacijske ter nekatere druge napredne funkcije odklopnikov.
Ivan Marinko, projektant, je podrobneje predstavil naprave za avtomatski preklop med dvema različnima viroma napajanja. Naprave lahko krmilijo različne stikalne komponente (NZM, IZM, DIL), za enostavno parametriranje naprav pa je na voljo prijazna programska oprema NZM-XATS-CSOFT.
V rubriki "Naš nasvet" je Janez Kokalj, tehnični direktor, opisal problematiko izbire ustrezne stikalne opreme za tokokroge razsvetljave. V praksi je ta tema pogosto zanemarjena, stikalna oprema pa posledično izbrana napačno.
Brezžične komunikacije so realnost tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Stanje in trende razvoja je predstavil Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.
Kakovost in znanje ostajata temeljni vrednoti v Elsingu

10.07.2013

Presojevalec sistema vodenja kakovosti SIQ je tudi letos potrdil, da podjetje Elsing Inženiring izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Sistem kakovosti smo v podjetju postopno razširili v celovit sistem vodenja kakovosti. Vanj smo vključili elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja kakovosti smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.

V Elsing Inženiring veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju. Novo aktualno znanje pridobivamo v tujini in doma, včasih ga kot predavatelji posredujemo tudi drugim. Redno se udeležujemo izobraževanj, ki jih organizira Inženirska zbornica Slovenije IZS. Trije naši strokovnjaki - Edvard Strah, Janez Kokalj in Jurij Božič - so od IZS že prejeli potrdila, da so skladno s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem izpopolnjevanju članov Inženirske zbornice Slovenije zbrali več kot 35 kreditnih točk in tako izpolnili pogoj za dodatno prostovoljno izpopolnjevanje.

Več »Uspešen zaključek večletnega zelo zahtevnega projektiranja novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) Slovenije

22.02.2013

Decembra 2012 smo uspešno zaključili enega zahtevnejših projektov v zgodovini našega podjetja. Sodelovali smo namreč pri izgradnji novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Slovenije in sicer pri izdelavi načrtov za obnovitev gradbenega dovoljenja, pa vse do izdelave načrtov izvedenih del.

Film o izgradnji novega centra za kontrolo in vodenje zračnega prometa Slovenije »

Več »Informator številka 55

22.02.2013

Pred bralci je spet nekaj zanimivih novic, predstavljenih novosti, nasvetov in zanimivih rešitev, ki so jih pripravili naši sodelavci.

Matej Kastelic, samostojni projektant, je predstavil družino NOVIH Eatonovih zračno-modularnih odklopnikov IZMC40. Poleg osnovnih tehničnih lastnosti je podrobno opisal nabor dodatne opreme in zaščitnih enot, dotaknil pa se je tudi problematike testiranja odklopnikov.
Janez Kokalj, tehnični direktor, je opisal zanimiv praktični problem, ki se pojavlja na daljših krmilnih tokokrogih kontaktorjev, kjer kljub izklopu tokokroga kontaktorji ostanejo vključeni. Razlagi problema je dodal praktične nasvete za reševanje problema in uporabno tabelo, kjer lahko najdete maksimalne dolžine krmilnih kablov za Eatonove močnostne kontaktorje DIL.
VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je predstavil problematiko "funkcijske varnosti" v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave EATON

22.02.2013

7. in 8. novembra 2012 ter 14. februarja 2013 smo skupaj s sodelavci Kolektor Synateca in Kolektor Sinabita organizirali in izvedli zanimivo izobraževanje za investitorje in projektante električnih inštalacij in naprav. Na tokratnih seminarjih, ki so potekali v Idriji (prva dva) in tretji v Ljubljani, so bile predstavljene zanimive novosti programa EATON (preje Moeller). Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi verificiranih in inteligentnih stikalnih blokov. Sodelavci Elsinga so imeli na seminarju pomembno vlogo, saj so sodelovali s štirimi predstavitvami. Matej Kastelic, samostojni projektant, je predstavil modularne odklopnike IZM. David Rupnik, samostojni projektant, je predstavil avtomatiko za preklope med različnimi viri napajanja. Janez Kokalj, tehnični direktor, je predstavil stikalno opremo za izvedbo elektromotornih pogonov. Dane Halič, projektant, pa je predstavil nekatera poglavja standarda za verificirane stikalne bloke skladno s standardom SIST EN 61439 in priporočila, kako od ideje in prek projekta pridemo do prave projektne rešitve za verificirane stikalne bloke. Več o seminarjih si lahko ogledate na www.kolektoravtomatizacija.comTestiranje nizkonapetostnih odklopnikov

22.10.2012

Poletje ni samo čas dopustov, ampak pogosto tudi čas remontov, ko se proizvodnji procesi v tovarnah za nekaj dni ustavijo, vzdrževalci pa lahko opravijo nujna vzdrževalna dela. Med te sodijo tudi pregledi in kontrole elektroenergetskih naprav. Zelo pomembni elementi teh naprav so nizkonapetostni odklopniki. Med aktivnostmi, ki se skladno s priporočili proizvajalcev in uporabnikov periodično izvajajo na nizkonapetostnih odklopnikih, je tudi kontrola izklopne karakteristike, ki se za odklopnike, ki imajo elektronski zaščitni modul, opravi s pomočjo ustrezne testne naprave. S testno napravo v odklopnik injiciramo "okvarni tok" in kontroliramo funkcionalnost izklopnega mehanizma in ustreznost izklopne karakteristike, ki jo preverimo vsaj v dveh točkah, in sicer v področju preobremenitve in kratkega stika. Časi izklopa, ki jih izmeri testna naprava, morajo ustrezati časom, ki so definirane v standardu za nizkonapetostne odklopnike SIST EN 60947.

V Elsingu imamo testne naprave za odklopnike Eaton/Moeller in za stranke opravljamo tovrstna testiranja. O vsakem testiranju pripravimo poseben protokol, v katerem so zbrani rezultati pregleda in testiranja vsakega posameznega odklopnika. V primeru odkritih napak predlagamo ukrepe za rešitev in po potrebi zamenjamo pokvarjene komponente ali celoten nizkonapetosten odklopnik.Informator številka 54

30.05.2012

Tudi tokratna številka Informatorja prinaša zanimivo strokovno branje. K temu so veliko prispevali tudi sodelavci Elsing Inženiringa. Tako je Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavil manj znano problematiko pasivne zaščite stikalnih blokov pred električnim oblokom. Kljub temu, da vodilo IEC/TR 61641, dopolnjeno leta 2008, izvira še iz leta 1996, v praksi ni zelo pogosto uporabljeno.

Brane Bevc, direktor inženiringa, je opozoril na morebitne posledice v praksi pogosto uporabljenih stikal neustrezne moči, zato je predstavil pravilne načine za priključevanje kompaktnih stikal NZM.
Matej Kastelic, samostojni projektant, je v "novostih" predstavil nov zračni modularni odklopnik IZMX40, ki bo razširil ponudbo EATONA in bo pokrival tokovno območje od 800 A do 4000 A.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je v "našem nasvetu" predstavil uporabo lastno varnih prikazovalnikov za tokovne zanke in procesna vodila (Fieldbus Foundation, Profibus) BEKA, ki so kljub prodoru računalnikov in operacijskih panelov, še vedno pogosto uporabljeni elementi lokalne signalizacije v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Sončna elektrarna elsing

30.05.2012

Junija 2012 mineva 3 leta od postavitve in začetka obratovanja sončne elektrarne na strehi našega poslovnega objekta. Do zdaj smo proizvedli več kot 42 MWh "zelene" električne energije in tako prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za več kot 23 ton. Elektrarna je izpolnila naša pričakovanja in od zagona naprej nemoteno obratuje praktično brez vzdrževanja in z minimalnim nadzorom.

Z elektrarno pokrijemo približno eno tretjino porabe električne energije v podjetju. Proizvodnja je seveda odvisna od vremenskih vplivov, predvsem od osončenosti in temperature zraka. Zaradi dolžine dneva in lepega vremena so poletni meseci običajno najugodnejši za proizvodnjo, vendar visoke temperature nekoliko zmanjšajo izkoristek. Kot zanimivost naj navedemo, da je rekordna mesečna proizvodnja bila dosežena v maju 2011, ko je bilo vreme zelo lepo in temperature zraka relativno nizke. Glej graf mesečne proizvodnje električne energije v letih 2010 in 2011.

Povprečna letna proizvodnja električne energije pri instalirani moči sončnih panelov 14,8 kWp znaša 15.600 kWh/leto. Letni izkoristek elektrarne je tako 1050 kWh/kWp in je v okviru pričakovanj, saj sončnih panelov nismo mogli optimalno postaviti zaradi arhitekture in položaja objekta.Izobraževanje na področju protieksplozijske zaščite

30.05.2012

Strokovnjaki podjetja ELSING Inženiring d.o.o. že nekaj let kot predavatelji sodelujemo pri izobraževanju na področju protieksplozijske zaščite, ki ga organizira Elektrotehniška zveza Slovenije.

Kakovostno zasnovan program za začetno izobraževanje in ažurno spremljanje novosti pri obnavljanju znanja, omogočata, da naši slušatelji pridobijo koristno znanje za varnejše delo v Ex-okolju. Dokaz kakovostnega programa je vse večje število podjetij, ki se obračajo na Elektrotehniško zvezo Slovenije, da za njih organizira izobraževanje na sedežu njihovega podjetja. Taka izobraževanja so za podjetja zelo zanimiva, saj se lahko prilagodijo specifičnemu okolju in zahtevam naročnika. Strokovnjaki podjetja ELSING Inženiring d.o.o. sodelujemo s predavanji na področju električne opreme in njihove vgradnje, kjer posebno pozornost posvečamo lastnovarnim inštalacijam. Sodelovanje pri tem projektu nas sili, da še bolj zavzeto in poglobljeno spremljamo novosti na področju zakonodaje, standardizacije in razvoja nove protieksplozijsko zaščitene opreme, to pa nam koristi tudi pri našem vsakdanjem delu na projektih.

Več o vsebini in programih izobraževanja, ki jih organizira Eleltrotehniška zveza Slovenije, si lahko ogledate tukaj.Znanje kot vrednota

30.05.2012

Danes se podjetja na trgu soočajo z velikimi zahtevami in globalno konkurenco. Za obstoj in dolgoročni uspeh organizacije je nujno, da organizacija ustvarja izdelke in storitve, ki bodo izpolnjevali potrebe zdajšnjih in prihodnjih kupcev ob čim bolj učinkovitih delovnih procesih. Pri tem prav vsak zaposlen s svojim znanjem in delom lahko prispeva pri ustvarjanju kakovostnega proizvoda ali storitve in vpliva na učinkovitost proizvodnega ali storitvenega procesa. Osnova za to pa je znanje zaposlenih, ki ga je treba nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

V Elsingu se tega zavedamo od vsega začetka in temu namenjamo veliko pozornosti. Pridobivamo splošna, strokovna pa tudi aktualna znanja, kot so varovanje informacij in varovanje osebnih podatkov ipd. Z uvedbo sistema kakovosti smo pridobili tudi znanja s področja vodenja kakovosti in stalnega izboljševanja.
Izobraževanje zaposlenih spremljamo s pomočjo sistema izobraževanja, ki obsega vse od planiranja izobraževanja zaposlenih do spremljanja izvedbe in učinkovitosti izobraževanja. Pri pridobivanju strokovnega znanja najpogosteje sodelujemo s strokovnimi institucijami, kot so: IZS, kjer pridobivamo predvsem strokovna znanja ter novosti z elektrotehniškega področja, SIQ za področje EX in certificiranje sistema kakovosti ISO ter Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer se pojavljamo tudi kot predavatelji in svoja znanja prenašamo tudi na druge. Znanja pridobivamo tudi pri partnerskih podjetjih v tujini (Stahl, Eaton, ...).
Znanje zaposlenih smo pred kratkim obogatili z novimi znanji s področja projektnega vodenja. Tovrstna znanja so pomembna za bolj učinkovito, sistematično in pregledno obvladovanja projektov. Pridobili smo nova znanja o obsegu projektov, trajanju projektov, obvladovanju kakovosti na projektu, tveganjih, ki se pri tem pojavljajo ter ustreznih človeških virih (kompetence in razvoj).
Menimo, da je znanje temelj dolgoročno uspešnega poslovanja in vrednota vsakega uspešnega podjetja. Znanje je tudi naša vrednota, zato bomo še naprej iskali priložnosti za njegovo nadgradnjo, znanje pa bomo tudi v prihodnje vnašali v svoje projekte in ga delili s svojimi naročniki in partnerji.Informator številka 53

18.01.2012

53. številka Informatorja obeležuje dvajset let uspešnega dela podjetja Kolektor Synatec. Sodelavci podjetja Elsing Inženiring, ki smo njihovi partnerji že od samega začetka, jim ob tem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspešnih let.

K raznoliki in zanimivi vsebini tokratnega Informatorja so veliko prispevali tudi sodelavci Elsing Inženiringa. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, je predstavil ločilna stikala SOL in varnostna ločilna stikala SOL 30-SAFETY, s sprožnikom za daljinski izklop, ki so namenjena izklopu enosmernih tokokrogov med foto napetostnimi paneli in pretvorniki. S tem zapisom se je Informator s konkretnimi rešitvami pridružil v zadnjem času pri nas vse bolj aktualni problematiki požarne varnosti foto napetostnih elektrarn.

VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, je v "našem nasvetu" predstavil uporabo prenosnih računalnikov v eksplozijsko ogroženih okoljih, ki je na angleškem trgu že zelo razširjena.

David Rupnik, samostojni projektant, je v "naši rešitvi" opisal izvedbo dveh "naprednih" stikalnih blokov, kjer so kompaktni odklopniki NZM nadzorovani s pomočjo komunikacijskih modulov in vmesnikov SmartWire-DT/Profibus.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Informator številka 52

22.09.2011

V 52. številki Informatorja, ki ga izdajamo skupaj s podjetjem Kolektor Synatec, je veliko zanimivih prispevkov, ki so jih prispevali sodelavci Elsing Inženiringa. Brane Bevc, direktor Inženiringa, predstavlja novo verzijo programa NZM-XPC-Soft 2.03 za komunikacijo in prenos informacij med odklopnikom NZM z osebnim računalnikom. Program prinaša nove uporabne funkcionalnosti, brezplačno ga je mogoče dobiti na spletnem naslovu: http://www.kolektor.com/katalogi-in-uporabne-vsebine.

Dane Halič, projektant Elsing Inženiringa in Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavljata družino verificiranih stikalnih blokov xEnergy, ki so narejeni skladno z zahtevami standarda SIST EN 61439-1 in2.

Tehnična zakonodaja na področju protieksplozijske zaščite se spreminja zelo hitro. Glavne spremembe, ki jih je uvedel uradni list RS 01/2011, je predstavil VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Zadnje spremembe so namenjene uporabnikom Ex opreme in uvajajo nove standarde za določanje eksplozivnih con, načrtovanje, izbiro in namestitev električnih instalacij, pregledovanje in vzdrževanje električnih instalacij ter popravilo in remont opreme.

V "našem nasvetu" Bojan Caf, projektni inženir, pojasnjuje, kako pravilno reševati problematiko elektromagnetne združljivosti (EMC) pri uporabi frekvenčnih pretvornikov v času načrtovanja in izvedbe projekta, saj je zanemarjanje tega problema v praksi lahko boleče in drago.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Uspešna uvedba dokumentnega sistema M-files

22.09.2011

V podjetju Elsing smo v letu 2011 uvedli elektronski dokumentni sistem M-Files in s tem še povečali stopnjo naše informatiziranosti. Sistem predstavlja rešitev za upravljanje, iskanje in sledenje dokumentov. S pomočjo dokumentnega sistema je delo z dokumenti zanesljivejše in hitrejše. Enostavnejše je kreiranje in verzioniranje dokumentov, omogočen je pregled nad dokumenti po različnih kriterijih in relacije med dokumenti. Z uspešnim zagonom sistema smo v Elsingu naredili nov pomemben korak k poslovni odličnosti, pridobili pa smo tudi orodje, s katerim bomo lahko še bolje izpolnjevali pričakovanja svojih strank.

Učinkovito poslovanje je odvisno od pravih in pravočasnih informacij. Dokumentni sistem omogoča elektronsko obliko vodenja dokumentacije, lažjo dostopnost in upravljanje z dokumenti. Prednost, ki jo prinaša uporaba programske opreme, je tudi racionalnejše poslovanje: manj stroškov pri porabi potrošnega materiala, manj administracije, hitrejše delo, razpoložljivost in preglednost dokumentov, hitro iskanje po različnih kriterijih in urejeno arhiviranje. Programska oprema omogoča še iskanje po metapodatkih ali pa tudi po celotni vsebini dokumentov. Manj časa za oblikovanje, iskanje in shranjevanje dokumentov pomeni tudi več časa za pomembnejše naloge v podjetju. Sistem je povezan tudi z obstoječimi zalednimi ERP sistemi in šifranti. Rešitev deluje v Windows Explorerju ali prek spletnega odjemalca. Za naše podjetje to pomeni prehod iz papirnatega poslovanja na elektronsko, kar pomeni veliko spremembo in nov korak v razvoju podjetja. Omogoča racionalnejše poslovanje, ne nazadnje pa tudi prispevek k varovanju okolja. Za uspešen zagon in dobro tehnično podporo je poskrbelo podjetje ITeUM d.o.o. iz Ljubljane, ki je tudi uradni zastopnik opreme M-Files za Slovenijo.Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 - UREE1

17.12.2010

Ministrstvo za gospodarstvo je v uradnem listu št. 102/2010 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 - UREE1. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme, in sicer: elektromotorjev standardnega EU razreda IE3, frekvenčnih pretvornikov na obstoječih elektromotornih napravah, črpalk, ventilatorjev kompresorjev s pogoni standardnega EU razreda IE3 s spremenljivo hitrostjo, ter novih svetilnih naprav za energetsko učinkovito notranjo in zunanjo razsvetljavo. Višina sofinanciranja znaša 30 - 50 odstotkov upravičenih stroškov investicije.

Elsing Inženiring, s svojimi bogatimi izkušnjami na tem področju lahko ponudi celovito rešitev, ki vključuje potreben energetski pregled z oceno upravičenosti investicije, izbiro optimalne rešitve, izdelavo projektne dokumentacije ter fizično izvedbo projekta. Pomagamo tudi pri pripravi zahtevne razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev.

več »Informator številka 51

15.12.2010

V 51. številki Informatorja, ki ga izdajamo skupaj s podjetjem Kolektor Synatec, lahko med drugim preberete tudi opis nove naprave za mehki zagon asinhronskih motorjev DS 7, ki ga je pripravil projektni inženir Bojan Caf.
Projektant Elsing Inženiringa Dane Halič in direktor Elsing Inženiringa Jurij Božič predstavljata problematiko načrtovanja nizkonapetostnih stikalnih blokov skladno z veljavno zakonodajo, zahtevami CE in novo standardizacijo.
VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, pa v svojem članku osvetljuje aktualno problematiko ozemljitev avtomobilskih cistern na pretakališčih.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Elsing z žrebanjem do novega tiskalnika Canon iPF 605

3.12.2010

Podjetje IB-PROCADD d. o. o., prodajalec programske opreme SEE Electrical CADdy in tiskalnikov Canon, nas je 3. decembra 2010, med uporabniki svoje programske opreme izžrebalo v nagradni igri in nam namenilo tiskalnik Canon iPF 605. Z novim tiskalnikom Canon iPF 605, ki bo razbremenil našega obstoječega Canona iPF 700, bomo lahko hitreje tiskali projektno dokumentacijo in hkrati bolj racionalno izrabljali papir, saj se bomo lažje prilagajali želenim formatom risb. Sodelavcem podjetja IB-PROCADD se zahvaljujemo za nagrado in jim želimo še veliko poslovnih uspehov.

www.ib-procadd.siSodelovanje na seminarju Kolektor ETRA 2010

25.11.2010

Na vsakoletnem strokovnem seminarju, ki ga za svoje partnerje organizira in izvede podjetje Kolektor Etra, je letos sodelovalo tudi podjetje Elsing Inženiring. Seminar je bil 23. in 24. novembra na Bledu, na njem pa so bili predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom, distribucijo in porabo električne energije. Na seminarju, ki je bil namenjen tehnološkim in razvojnim novostim pri proizvodnji energetskih transformatorjev, je Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom: "Nizkonapetostni stikalni bloki kot element zanesljivega napajanja lastne rabe elektro energetskih objektov". V referatu je med drugim predstavil sodobne inženirske prakse na tem področju, novosti v standardizaciji ter prednosti uporabe tipskih stikalnih blokov. Konkretno je predstavil družino stikalnih blokov xEnergy proizvajalca Eaton/Moeller in pojasnil vlogo podjetij Kolektor Synatec, Enerprom in Elsing, ki sodelujejo pri tem programu.Elsing na seminarju EDISON + EX

24.11.2010

Elektrotehniška zveza Slovenije je novembra 2010 organizirala seminar za usposabljanje "EDISON + EX". Namenjen je bil strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izvajanjem meritev ustreznosti električnih inštalacij, v praksi pa se srečujejo tudi z eksplozijsko ogroženimi objekti. Zato so na seminarju obravnavali teme o protieksplozijski zaščiti. Tehnični svetovalec podjetja Elsing Inženiring Vili Granda je na seminarju predstavil temo "Električne inštalacije in naprave v eksplozijsko ogroženih okoljih".

Več »Elsing na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives

18.11.2010

Elsing Inženiring je 18. novembra v prostorih podjetja Danfoss v Ljubljani sodeloval na seminarju z naslovom Danfoss High Power Drives, na katerem so bile predstavljene rešitve in proizvodi, ki jih Danfoss lahko ponudi v segmentu frekvenčnih pretvornikov velike moči.

Na seminarju je projektni inženir podjetja Elsing Inženiring Bojan Caf predstavil referat z naslovom Harmonska popačenja v omrežjih s frekvenčnimi pretvorniki. Tema je tesno povezana s frekvenčnimi pretvorniki velikih moči, ki se vse pogosteje vgrajujejo v industrijska omrežja in zvišujejo nivo harmonskih popačenj napetosti in toka. Ta popačenja imajo različne negativne posledice na ostalo priključeno opremo, ki se odražajo predvsem v povečevanju izgub in krajšanju življenjske dobe vgrajene opreme. Problematika harmonskih popačenj je pereča in ima finančne posledice, zato jo je smiselno strokovno reševati.
Elsing Inženiring na tem področju lahko ponudi celovito rešitev, ki vključuje potrebne meritve, analizo, svetovanje in izdelavo projektne dokumentacije ter fizično izvedbo projekta.Informator številka 50

5.10.2010

Skupaj s strokovnjaki Kolektor Synateca smo izdali jubilejno 50. številko našega glasila, v katerem strankam in partnerjem predstavljamo novosti in dobre prakse, za katere menimo, da so zanimive za širši krog strokovne javnosti. Ob tem jubileju smo veseli, da nam v vsem tem času ni zmanjkalo ustvarjalne energije in da so med avtorji glasila še vedno tudi pobudniki tega projekta.

V tej številki revije Brane Bevc, direktor Inženiringa, predstavlja našo zanimivo referenco. Kot dobavitelji opreme smo sodelovali pri izgradnji ČHP Avče. Dobavili smo tipsko testirane stikalne bloke xEnergy, skupne priključne moči porabnikov več kot 3 MW, ki napajajo pomožne sisteme črpalne postaje, ter frekvenčne pretvornike in mehke zaganjalnike Danfoss.
Matej Kastelic, projektant Elsing Inženiringa, predstavlja zanimiv kompaktni merilno komunikacijski modul NZM-XMC, ki ga lahko dogradimo h kompaktnim odklopnikom, z njim pa pomembno povečamo njihovo funkcionalnost. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, podaja kratko novico o slovenskih navodilih za obratovanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov R-NZM. Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, pa v svojem članku svetuje pri izbiri ustreznih senzorjev za izvedbo protieksplozijske zaščite "prisilno prezračevanje".

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.V podjetju Elsing smo uvedli Sistem vodenja varovanja informacij
po standardu ISO 27001

11.06.2010

V okviru prizadevanj za nenehno izboljševanje naših organizacijskih pristopov, ki posledično pozitivno vplivajo na dvig celovite kakovosti storitev, smo v letu 2009 in začetku leta 2010 posebno pozornost namenili področju varovanja informacij.
Informacije v vseh možnih oblikah (elektronske informacije, tiskane informacije, pogovor, slike in podobno) so v današnjem poslovnem svetu pomembno sredstvo, s katerim je treba racionalno upravljati, najbolje na vnaprej določen način. Dejavnosti podjetja Elsing temeljijo na modernih informacijskih orodjih, v naših procesih se pretakajo pomembne informacije, ki so naša last ali last naročnikov in drugih poslovnih partnerjev. Področje upravljanja z informacijami je torej dovolj kompleksno, da smo se ga lotili na sistematičen način. Izbrali smo mednarodni standard ISO 27001. Ker zahteve standarda izhajajo iz istega korena kot zahteve standarda ISO 9001, smo področje varovanja informacij v celoti integrirali v že obstoječi sistem kakovosti. Obstoječe procese, navodila, obrazce in programe smo dopolnili tako, da smo v njih vgradili novo dimenzijo poslovanja. V določenih specifičnih primerih smo pripravili tudi povsem nove rešitve. Odločili smo se, da sistema varovanja informacij za zdaj ne bomo certificirali, bomo pa ukrepe na tem področju izvajali in izboljševali z enakimi mehanizmi in z enako mero profesionalnosti kot to velja za certificiran sistem kakovosti.Elsing na seminarju z naslovom kako z inovativnimi rešitvami do prihrankov v proizvodnem procesu

11.06.2010

Podjetje Elsing Inženiring je 12. maja v kongresnem centru Brdo pri Kranju sodeloval na seminarju z naslovom kako z inovativnimi rešitvami do prihrankov v proizvodnem procesu - praktični primeri uspešnih slovenskih podjetij, ki ga je organiziralo podjetje Kolektor Sinabit. Na seminarju je Janez Kokalj, tehnični direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom Izkušnje in pasti pri načrtovanju kompleksnih procesnih projektov, v katerih so vsebovani tehnološki paketi iz tujine. V referatu je predstavil tovrstne bogate izkušnje, ki jih je podjetje Elsing pridobilo pri načrtovanju najzahtevnejših industrijskih postrojev. Več o seminarju si lahko preberete na spodnjem naslovu: www.sinabit.siInformator številka 49

11.06.2010

V 49. številki revije Informator Matej Kastelic, projektant podjetja Elsing Inženiringa, predstavlja ponudbo novih modularnih odklopnikov IZM in novo družino zbiralčnih sistemov Mempower. Družino motorskih zaščitnih stikal PKE, ki ima elektronsko zaščitno enoto in je v celoti dobavljiva tudi v Sloveniji, podrobneje predstavlja Janez Kokalj, tehnični direktor Elsing Inženiringa. Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, podaja kratko novico o TTA stikalnih blokih TABULA, s katerimi se lahko uspešno realizira najzahtevnejše projekte v energetiki, v rubriki "naš nasvet pa pojasnjuje kriterije za pravilno nastavitev nizkonapetostnih odklopnikov. VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja razvoj standardizacije na Ex področju, kjer si poleg do zdaj veljavnih evropskih ATEX standardov pot utirajo tudi mednarodni IECEx standardi.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Informator številka 48

20.01.2010

V 48. številki revije Informator boste lahko več izvedeli o nagradi IZS, ki jo je prejel Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa. VIli Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja novo tehnologijo v sistemu protieksplozijske zaščite lastna varnost Exi. DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) je dinamičen sistem omejevanja električne moči v lastnovarnem tokokrogu, ki pri normalnem delovanju naprave prepušča večjo moč, v primeru napake (iskre) pa to moč zelo hitro omeji. Vsak stroj mora imeti glavno stikalo. Bistvene zahteve, ki so podane v standardu SIST EN 60204-1, predstavlja Janez Kokalj, tehnični direktor Elsing Inženiringa.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Jurij Božič prejel nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke

21.10.2009

Na letošnjem 9. dnevu inženirjev, ki je potekal 14. oktobra 2009 v Mariboru, je nagrado za izjemne inženirske dosežke za področje elektrotehnike prejel univ. dipl. inž. el., direktor podjetja Elsing inženiring Jurij Božič. Nagrado je prejel za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju ter za razvoj in uvajanje sodobne inženirske prakse elektro instalacij v eksplozijsko ogrožena okolja. Več o dnevu inženirjev 2009 in o podeljeni nagradi

V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da Jurij Božič v svoje projekte vgrajuje najsodobnejšo tehnično opremo in rešitve, ki so pomembne za uspešno izvedbo zahtevnih projektov v različnih industrijskih okoljih in omogočajo optimalno in racionalno obratovanje, upravljanje, nadzor in vzdrževanje zgrajenih postrojev. Obrazložitev nagrade

Po besedah direktorja Jurija Božiča, prejeta nagrada pomeni veliko priznanje dosedanjim dosežkom podjeta Elsing Inženiring, ki je v 16-ih letih postalo pomemben tvorec razvoja dobre inženirske prakse. "Nagrado sprejemamo kot obvezo in izziv za nadaljnjo strokovno rast, ki nam bo pomagala, da bomo v prihodnje lahko še kakovostnejše izpolnjevali zahtevne projekte in pričakovanja svojih naročnikov,"dodaja Božič.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem zvestim naročnikom, ki so nam s svojimi projekti omogočili našo strokovno rast in dosežene uspehe.Podjetje Elsing je sodelovalo na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

06.10.2009

Na 19. Tehnološkem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, ki je potekalo 15. in 16. oktobra na Rogli, je sodeloval tudi Elsing. Tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite Vili Granda je v četrtek, 15. oktobra, predstavil strokovni referat "Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju".

Prašno eksplozijsko ogroženo okolje je industrijsko okolje, v katerem se zaradi prahu, ki nastaja med tehnološkim procesom, lahko ustvarijo razmere, da zmes prahu in zraka ustvari potencialno eksplozivno atmosfero. Električne instalacije, ki jih vgrajujemo v prašnem eksplozijsko ogroženem okolju, morajo biti izvedene in vzdrževane skladno s standardoma SIST EN 61241-14 in SIST EN 61241-17, ki določata posebna pravila pri montaži in vzdrževanju električnih naprav v prašnem Ex-okolju. Če montažerji in uporabniki zadostijo zahtevam tega standarda, je vgrajena električna oprema primerna za vgradnjo in delovanje v takšnem okolju. Razen spoštovanja splošnih zahtev glede vzdrževanja so pri vzdrževanju v Ex-okoljih potrebni redni periodični pregledi ali stalno spremljanje dogajanja in preverjanje ustreznosti opreme s strani usposobljenega osebja.

Članek: Vzdrževanje električnih inštalacij v prašnem Ex-okolju (PDF)

www.drustvo-dvs.siSeminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave

06.10.2009

V sklopu programa letnega izobraževanja za kupce in poslovne partnerje skupaj s sodelavci Synateca pripravljamo zanimiv seminar za projektante z naslovom Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave. Seminar je namenjeno elektro projektantom oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z dimenzioniranjem in izbiranjem nizkonapetostne stikalne opreme in naprav, ki ustrezajo veljavnim standardom in dobri inženirski praksi.

Na brezplačnem seminarju vam bomo predstavili:

 • močnostno nizkonapetostno stikalno opremo podjetja Moeller,
 • selektivnost v nizkonapetostnih omrežjih in nastavitve odklopnikov,
 • nizkonapetostno stikalno opremo motorskih pogonov,
 • krmiljenje in signalizacijo,
 • nizkonapetostne stikalne bloke z višjo stopnjo notranje delitve in PTTA/TTA,
 • inteligentne stikalne bloke.
Predstavljeno opremo si boste lahko tudi ogledali. Seminar bo oktobra in novembra potekal v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu.
Podrobnosti o seminarju si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://sl.kolektorsynatec.si/o-podjetju/izobrazevanje/nn-stikalna-oprema-in-naprave/
Za več informacij pokličite Polonco Pagon, 05/37 206 77, polonca.pagon@synatec.si.Informator številka 47

06.10.2009

Izšla je nova številka revije Informator, ki jo za vas pripravljamo sodelavci podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. V tokratni številki si med drugim lahko preberete članek Bojana Cafa o izkušnjah, ki smo jih pridobili pri gradnji sončne elektrarne na strehi svojega poslovnega objekta. S pridobljenimi izkušnjami in znanjem smo kot donatorji pomagali zgraditi tudi sončno elektrarno na Snežniku. Tudi o tem si lahko preberete kratko novico. V članku Nove skupine naprav za prašno Ex-okolje je Vili Granda predstavil nekatere novosti standarda IEC 60079-0.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.Potrjen certifikat za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2008

10.09.2009  

Na obnovitveni presoji za Certifikat ISO 9001 smo v podjetju Elsing potrdili, da uspešno izvajamo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja kakovosti po ISO9001. Sistem smo prilagodili zahtevam standarda ISO9001:2008 in pridobili nov certifikat.

Iz poročila certifikacijske presoje med drugim izhaja, da je poslovanje v podjetju Elsing uspešno, da je vzpostavljen trajen sistem izobraževanja in izboljševanja, kar potrjujejo tudi novo pridobljeni certifikati o usposobljenosti. Procesi v podjetju so obvladovani, podprti z ustreznimi kazalniki in hkrati odprti za izboljšave. Izvedena je bila poglobljena analiza zahtev standarda 9001:2008, na osnovi tega pa sprožene določene spremembe v samem sistemu vodenja kakovosti. Zaključki certifikacijskega poročila so spodbuda in priložnost za nadaljnje izboljševanje sistema vodenja kakovosti.Izdelana projektna dokumentacija za elektroenergetski sistem pivovarne Birra Peja

15.07.2009

Naše podjetje je za kosovsko podjetje Birra Peja izdelalo projektno dokumentacijo PZI za sanacijo elektro energetike na 35kV in 0,4kV napetostnem nivoju. Obstoječ elektroenergetski sistem pivovarne je namreč star, na številnih ključnih mestih dotrajan in zaradi tega obratovalno nezanesljiv in nevaren. Glede na to, da distribucijsko omrežje na Kosovu še ni kakovostno, prihaja v omrežju do pogostih napetostnih nihanj, kar je škodljivo za novo tehnološko opremo. Investitor se je zato odločil za temeljito rekonstrukcijo napajalnega sistema. V Elsingu smo projekt načrtovali v skladu z dobro inženirsko prakso in vanj vgradili sodobno, energetsko varčno in varno elektroenergetsko opremo. Napajalni sistem v podjetju Birra Peja tako že uspešno gradijo.

S projektom sanacije elektro energetike smo predvideli generalno rekonstrukcijo napajanja tovarne. Ta med drugim obsega rekonstrukcijo 35 kV dovoda, ki se izvede s sanacijo obstoječega zračnega daljnovoda 35 kV med pivovarno in RTP KEK in z izgradnjo nove podzemne kabelske povezave na lokaciji pivovarne. V Elsingu smo predvideli tudi izgradnjo nove transformatorske postaje za napajanje vseh obstoječih in novih porabnikov pivovarne. To pomeni, da se vse obstoječe transformatorske postaje nadomesti z eno novo, napetostnega nivoja 35(20)/0,4kV, moči 2 x 1600kVA, z možnostjo dograditve tretjega transformatorja. Tako se opusti obstoječa dvojna napetostna pretvorba 35/6kV in 6/0,38kV, kar bo pripomoglo k bolj ekonomičnemu napajanju tovarne. Oprema na SN strani je izbrana tako, da omogoča preklop na 20kV nivo, ki je predviden kot nadomestilo za 35kV napetostni nivo v razvojnih načrtih Elektro gospodarstva Kosovo. Zaradi pogostega nihanja napetosti na Kosovu se na sekundarni strani transformatorjev vgradi dva elektrodinamična stabilizatorja napetosti, ki bosta uravnavala napetost na nazivno vrednost 400V.

Investitorju smo predlagali še izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja po vsej pivovarni, izvedeno kot podzemna cevna kabelska kanalizacija. Kanalizacija bo izdelana na novo oziroma bodo dograjene obstoječe podzemne cevne instalacije. Potrebna je tudi posodobitev in zamenjava dotrajanih ključnih stikalnih blokov za distribucijo el. energije po proizvodnih obratih ter priklop na novo transformatorsko postajo in opustitev celotnega obstoječega primarnega sistema elektro energetike v pivovarni.


Nova sončna elektrarna na Snežniku

03.07.2009

Podjetje ELSING inženiring je potem, ko so pred kratkim na strehi svoje poslovne stavbe zgradili sončno elektrarno, z brezplačno izdelavo projekta elektrifikacije, še več zelene energije omogočili tudi zavetišču Draga Karolina. V zavetišču so že doslej kuhali in si svetili z elektriko pridobljeno iz sončne energije, nova elektrarna pa bo proizvedla dovolj električne energije za potrebe manjšega gospodinjstva.
Nosilno konstrukcijo in vso opremo za postavitev majhne sončne elektrarne pri zavetišču Draga Karolina je iz Ilirske Bistrice in Sviščakov na 1796 metrov visoki vrh prepeljal helikopter Slovenske vojske.
Konstrukcijo za sončno elektrarno, na katero bodo postavili fotonapetostne module, pod te pa akumulatorje, so postavili v skladu z vsemi naravovarstvenimi smernicami in dovoljenji.


Informator številka 46

23.06.2009

Izšla je nova, že 46. številka revije Informator, ki jo za vas pripravljamo sodelavci podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. Tokratna številka je vizualno drugačna od predhodnih, saj je natisnjena na boljšem papirju z barvnimi fotografijami. Vsebinsko revija ostaja zvesta uveljavljeni programski usmeritvi. V njej so poleg novic, povezanih s podjetji Elsing Inženiring in Kolektor Synatec, predstavljene aktualne novosti iz prodajnega programa ter strokovni nasveti in rešitve s področja elektrotehnike, informatike in avtomatike. V tokratni številki med drugim lahko preberete drugi del članka Vilija Grande o vzdrževanju Stahlovih dislociranih Ex vhodno izhodnih enot IS1, ki so namenjene vgradnji v eksplozijsko ogrožena okolja. Tomaž Bovha pa je predstavil načine priključevanja bremenskih ločilnikov in odklopnikov družine NZM s tipskimi elementi.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave

23.06.2009

V sklopu programa letnega izobraževanja za kupce in poslovne partnerje skupaj s sodelavci Synateca pripravljamo brezplačni seminar za projektante z naslovom Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave. Seminar je namenjeno elektroprojektantom oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujete z dimenzioniranjem in izbiranjem nizkonapetostne stikalne opreme in naprav, ki ustrezajo veljavnim standardom in dobri inženirski praksi.

Na seminarju vam bomo predstavili:
 • močnostno nizkonapetostno stikalno opremo podjetja Moeller,
 • selektivnost v nizkonapetostnih omrežjih in nastavitve odklopnikov,
 • nizkonapetostno stikalno opremo motorskih pogonov,
 • krmiljenje in signalizacijo,
 • nizkonapetostne stikalne bloke z višjo stopnjo notranje delitve in PTTA/TTA,
 • inteligentne stikalne bloke.
Vso predstavljeno opremo si boste lahko tudi ogledali.
Seminar bomo predvidoma izvedli oktobra, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Natančne datume bomo objavili na spletnih straneh.
Podrobnosti o seminarju si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi:
http://sl.kolektorsynatec.si/o-podjetju/izobrazevanje/nn-stikalna-oprema-in-naprave/

Več informacij Polonca Pagon, 05/37 206 77, polonca.pagon(at)synatec.si.


Sončna elektrarna ELSING Inženiring

23.06.2009

Podjetje Elsing Inženiring je tudi družbeno odgovorno, natančneje okoljevarstveno ozaveščeno podjetje. Na strehi naše poslovne stavbe smo namreč zgradili sončno elektrarno, ki s proizvodnjo zelene električne energije delno pokrije naše lastne potrebe po energiji.

Na streho poslovnega objekta smo namestili 66 fotonapetostnih modulov, moči 224 Wp, domačega proizvajalca Bisol. Skupna moč elektrarne znaša 14.8 kWp. Moduli so montirani na standardni aluminijasti konstrukciji. Sama postavitev elektrarne je bila pogojena z razpoložljivim prostorom, orientacijo strehe in zahtevo, da ne presežemo gabaritov objekta. Na strehi smo montirali tudi merilnik osončenja in temperature modulov - dveh parametrov, ki najbolj vplivata na delovanje elektrarne.

V kleti objekta smo montirali še tri razsmernike, za vsako fazo posebej, ki enosmerno napetost sončnih modulov, pretvorijo v izmenično napetost omrežja. Razsmerniki delujejo povsem avtonomno. Če je prisotna omrežna napetost, se ob ustreznem osončenju samodejno vklopijo, izklopijo pa se, ko je premalo osončenja ali ob izpadu omrežne napetosti. Ob jasnem vremenu, kmalu po sončnem vzhodu se torej elektrarna samodejno vklopi, malo pred sončnim zahodom pa se izklopi. Nadzorni sistem za razsmernike deluje prek internetnega omrežja, na katerega so razsmerniki neposredno priključeni.

Po naših izračunih bo sončna elektrarna ELSING letno proizvedla ~ 15.000 kWh zelene električne energije, kar ustreza izpustu približno 12.750 kg CO2 iz slovenskih termoelektrarn. Obiskovalci naše spletne strani si boste kmalu lahko ogledali tudi podatke o dnevni proizvodnji naše sončne elektrarne.

Vsa inženirska dela (vodenje projekta, projektiranje, strokovni nadzor, zagon elektrarne) smo opravili v lastni režiji.


Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex-opreme

04.06.2009

Certifikat, ki ga je izdal SIQ - Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, se nanaša na električno in neelektrično Ex opremo. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da je odgovorna oseba za vgradnjo in vzdrževanje Ex-opreme direktor inženiringa Brane Bevc, usposobljene osebe pa so še Jure Božič, Janez Kokalj in Vili Granda. S tem podjetje ELSING Inženiring d.o.o. dodatno utrjuje svojo ponudbo na področju projektiranja, tehničnega svetovanja in inženiringa v eksplozijsko ogroženih okoljih.


Izobraževanje: Prezračevanje podzemnih garaž

01.05.2009

Dandanes si v urbanem naselju s strnjeno pozidavo težko predstavljamo novogradnjo, ki ne bi imela garaže. Zato bo 7. maja na Inženirski zbornici Slovenije potekalo izobraževanje z naslovom Prezračevanje podzemnih garaž. Izobraževalni program, ki je namenjen projektantom strojnih in elektro inštalacij, arhitektom, izdelovalcem študij požarne varnosti in investitorjem, sodi v okvir Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Problematiko električnih inštalacij v garažah bo predstavil Jure Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring.
Celoten program lahko poiščete na spletnem naslovu www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.


Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita

14.04.2009

16. in 17. aprila bo v prostorih podjetja Metrel v Horjulu potekalo izobraževanje z naslovom Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito. Izobraževalni program, ki je namenjen tehnologom in strojnikom, sodi v okvir Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani in Elektrotehnične zveze Slovenije EZS. Del programa, ki se nanaša na električno opremo in instalacije v eksplozijskih območjih, bosta izvedla Jure Božič, direktor družbe Elsing Inženiring in Vili Granda, tehnični svetovalec. S tem pri Elsingu nadaljujemo svoje poslanstvo širjenja strokovnosti. Prepričani smo namreč, da je potrebno znanja, ki jih pridobivamo, deliti s svojimi kolegi in strankami, saj nam le splošno tehnološko razvito okolje lahko ponudi še več izzivov.

Celoten program lahko poiščete na spletnih naslovih www.ezs-zveza.si in www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.


Informator številka 45

16.12.2008

Informator je strokovna revija s področja elektrotehnike, ki jo za vas pripravljamo sodelavci iz podjetij Elsing Inženiring in Kolektor Synatec. V njej so poleg novic, povezanih s podjetji Elsing Inženiring in Kolektor Synatec, predstavljene aktualne novosti iz prodajnega programa ter strokovni nasveti in rešitve s področja elektrotehnike, informatike in avtomatike. V tokratni številki si med drugim lahko preberete članek Vilija Grande o vzdrževanju Stahlovih dislociranih vhodno izhodnih enot IS1, ki so namenjene vgradnji v eksplozijsko ogrožena okolja. Jure Božič pa skupaj z Andrejem Rajhom iz podjetja Kolektor Synatec predstavlja ohišja za stikalne bloke Xboard.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


Elsingovih 15 let

16.12.2008

Elsing d.o.o. je 1. decembra praznoval petnajsto obletnico ustanovitve. V tem času smo zrasli in postali uspešno podjetje z dvajsetimi redno zaposlenimi strokovnjaki ter ustvarjenim letnim prometom 2.500.000 €.
Od samega začetka zgledno sodelujemo s svojimi naročniki. Mnogi med njimi so nam zvesti že vrsto let in so spodbuda za naš nadaljni razvoj.
Še naprej se bomo zavzemali za čim večjo kakovost naših storitev. Osrednji cilj našega razvoja pa ostaja zadovoljstvo naročnikov.


Informator številka 44

21.10.2008

V 44. številki revije Informator si med drugim lahko preberete tudi nekaj člankov, ki so jih prispevali strokovnjaki Elsing Inženiringa. Tako je Janez Kokalj opisal uporabo motorskega zaščitnega stikala. Vili Gradna je opisal problematiko optičnih povezav, ki bo še posebej zanimiva za vse tiste, ki se pri svojem delu srečujete z eksplozijsko ogroženimi okolji. V reviji je tudi predstavitev enostavnega in uporabnega programskega orodja za konstruiranje stikalnih blokov Moelller, ki ga je skupaj z Andrejem Rajhom iz podjetja Kolektor Synatec pripravil Jure Božič.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


Elsing sodeluje na seminarju Slovenskega združenja za požarno varstvo

08.10.2008

Elsing Inženiring bo sodeloval na seminarju "Izredni dogodki v podzemnih garažah, evakuacija večjega števila ljudi in vodenje večjih intervencij", ki ga prireja Slovensko združenje za požarno varnost. Seminar bo v Kranju, 15. in 16. oktobra 2008. Na seminarju bo Jure Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom "Električne napeljave in njene značilnosti in nevarnosti za intervencijo v podzemnih garažah", ki ga je pripravil skupaj s strokovnjaki podjetja Finea Trade. Več o seminarju lahko izveste na spodnjem naslovu:

www.szpv.si


Elsing Inženiring d.o.o. in Danfoss VLT® Drives postali partnerski podjetji

29.09.2008

Podjetje Danfoss VLT® Drives, vodilni proizvajalec frekvenčnih pretvornikov in mehkih zagonov, se je zaradi povečanega obsega poslovanja odločilo, da del aktivnosti prenese na naše podjetje Elsing Inženiring d.o.o.

Elsing d.o.o. bo kot partnersko podjetje zagotavljalo naslednje storitve:
 • Prodaja proizvodov Danfoss VLT® (frekvenčnih pretvornikov in mehkih zagonov) pod enakimi komercialnimi pogoji, kot Danfoss d.o.o.,
 • hitra in učinkovita tehnična podpora na regionalnem nivoju,
 • parametriranje, testiranje in zagon frekvenčnih pretvornikov,
 • izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektov avtomatizacije (česar v Danfoss d.o.o. doslej niso ponujali).

Znotraj podjetja Elsing d.o.o. je za program Danfoss VLT® zadolžen g. Bojan Caf, tel.: 386 1 56 10 470.


Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. pridobilo certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov

22.09.2008

Certifikat je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve RS na podlagi zakona o zasebnem varovanju. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da ima podjetje Elsing Inženiring d.o.o. v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlene tri pooblaščene inženirje varnostnih sistemov: Jurija Božiča, Janeza Kokalja in Eda Straha, ki imajo ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Podjetje Elsing Inženiring d.o.o. izpolnjuje tudi vse druge, z zakonom predvidene pogoje za pridobitev te licence.Elsing sodeluje na posvetovanju vzdrževalcev na Rogli

25.07.2008

Inženiring se bo udeležil 18. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, ki bo potekalo 9. in 10. oktobra na Rogli. Vili Granda, tehnični svetovalec našega podjetja za področje protieksplozijske zaščite, bo v četrtek, 9. oktobra, predstavil strokovni referat "Pregledi v Ex-okolju".

S sprejemom in uveljavitvijo nove ATEX-zakonodaje so se pojavile tudi nekatere novosti pri vzdrževanju in pregledih električnih naprav v Ex-okolju. Zakonodaja predvideva različne vrste pregledov, med katerimi imata posebno mesto prvi in začetni pregled, predvideni pa so tudi periodični pregledi, ki se ponavljajo v določenem časovnem obdobju, vendar največ v ciklusu 3 let. Ker se pogosto pojavlja vprašanje, na kakšen način najbolj smiselno in optimalno porazdeliti predpisane preglede, smo pripravili predstavitev dveh predlogov iz nemške prakse, ki ju lahko prenesemo tudi v naša podjetja.

www.drustvo-dvs.si


Podjetje Elsing d.o.o. se je uvrstilo med slovenske gazele za leto 2008

25.07.2008

Podjetje Elsing d.o.o. je bilo v letošnjem letu uvrščeno v elitno druščino slovenskih gazel - dinamičnih podjetij, ki vztrajno rastejo, se hitro razvijajo, nadpovprečno veliko zaposlujejo in vedno držijo korak prednosti pred konkurenco. Vodstvo podjetje se je odločilo, da bo sodelovalo tudi v izboru za "naj" gazelo. Za ta korak se niso odločili le zaradi tekmovanja, ampak predvsem zaradi želje razumeti poslovne prakse in način dela najuspešnejših podjetij.

Podjetje mora svojo kandidaturo za "naj" gazelo podkrepiti s podrobnejšimi podatki o svojem poslovanju in jih poslati na Ekonomsko fakulteto. V ta namen izdelane analize pa bodo – ne glede na rezultate tekmovanja – koristile tako samemu podjetju Elsing d.o.o. kot tudi ostalim podjetjem v slovenskem prostoru pri njihovem nadaljnjem razvoju in uspešnem spopadanju z globalnimi tržnimi razmerami.


Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov

16.07.2008

Trije uslužbenci Elsinga - Jure Božič, Janez Kokalj in Edo Strah - so se udeležili strokovnega usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, ki je potekalo v maju in juniju 2008 na Zbornici RS za zasebno varovanje v Ljubljani. Vsi trije so usposabljanje uspešno zaključili ter tako pridobili certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za usposobljenost za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov.

Podjetje ELSING s tem izpolnjuje vse pogoje za pridobitev Licence za načrtovanje varnostnih sistemov. S pridobitvijo te licence bo podjetje v prihodnje smelo načrtovati vse vrste varnostnih sistemov: poleg protipožarnih sistemov in detekcijskega merjenja eksplozivnih plinov še protivlomne sisteme, sisteme pristopne kontrole, video nadzorne sisteme in alarmne sisteme za varovanje oseb.


Informator številka 43

13.05.2008

V 43. številki revije Informator si lahko v rubriki Naš nasvet preberete članek strokovnjaka Elsing Inženiringa Vilija Granda. V njem avtor pregledno predstavi problematiko prenapetostne zaščite v lastnovarnih tokokrogih Ex-okolja in jo osvetli iz zornega kota standardov in konkretnih rešitev, skladnih z ATEX direktivo, ki so dostopne na trgu. V reviji si lahko preberete tudi opis rešitve stikalnega bloka požarnega črpališča vode, ki je bil načrtovan in izveden skladno s standardom SIST EN 12845:2005. Zahteve pri projektiranju tovrstnih sistemov, ki sta jih opisala Boštjan Verdel in Jure Božič, so podkrepljene s konkretnim opisom realiziranega projekta.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


Razstavo obiskali tudi ugledni gostje

06.05.2008

Uspešno odprli Elsingovo galerijo – Fotografska razstava bo na ogled še do konca avgusta

Minulo sredo je bilo na Elsingu živahno ob nenavadno pozni uri. Zvečer smo namreč odprli prvo razstavo, ki jo bo vse do konca avgusta gostila na novo urejena Elsingova galerija. Na naših stenah je našlo prostor 18 fotografij avtorja Alana Orliča Belšaka, ki lovi v fotografski objektiv zakulisje znane radijske oddaje Izštekani. Na Valu 202 jo že več kot 15 let pripravlja Jure Longyka, znani radijski glas, ki se je odprtja razstave tudi sam udeležil in fotografije dopolnil še z zanimivimi komentarji »v živo«.

Med gosti so bili poleg fotografov, sicer stanovskih kolegov avtorja, tudi nekateri glasbeniki – glavni »modeli« na fotografijah, kulturniki, Elsingovi sosedje in redki poslovni partnerji, ki smo jih najbolj pogrešali. Malo zaradi tega, ker nam je tako ušla ena redkih priložnosti za neformalni klepet, malo pa tudi zato, ker bi potrebovali še koga, ki bi nam pomagal sprazniti krožnike in kozarčke.

Razstavo si lahko ogledate še do konca avgusta, vsak delovnik, razen petka, med 15. in 18. uro.

Poleg fotografij, ki so že same zelo zgovorne, dodajo še eno zgodbo tudi podpisi pod fotografijami. Tako smo denimo izvedeli, da najboljši slovenski pihalec, Vasko Atanasovski, rad igra bos. Foto: Alan Orlič Belšak


V poslovnih prostorih Elsinga odpiramo galerijo – Prva razstava bo fotografska

16.04.2008

V Elsingu Izštekani

Elektrika je za nas vse… Naša strast in naše delo, naša služba in zaslužek, pa tudi večna enigma zaradi svoje skrivnostnosti. A tokrat se ji bomo v Elsingu odpovedali in se izklopili! Pravzaprav se bomo IZŠTEKALI! No, izštekali se bomo le na prvi razstavi, ki jo pripravljamo na Elsingu. Naše poslovne prostore smo namreč opremili tako, da omogočajo galerijske postavitve, ki bodo odslej stalna popestritev našega poslovnega vsakdana.

»Čeprav kultura v našem podjetju ni primarnega pomena, vseeno vsak dan živimo z njo. Sedaj bomo pa še bolj. Naše bele stene smo opremili s priborom za obešanje slik in tako bo na prvi razstavi v naši sejni sobi in jedilnici našlo svoj prostor 18 fotografij. S tem želimo polepšati naše delovno okolje, svojim poslovnim partnerjem in prijateljem omogočiti zanimivo kulturno doživetje, nenazadnje pa tudi podpreti avtorje slik,« je povedal Jure Božič, direktor podjetja Elsing.

Razstava, s katero se bodo prostori poslovne stavbe Elsing prvič, a ne tudi zadnjič, spremenili v svojevrstno galerijo, bo na ogled do konca avgusta, zunanji obiskovalci pa si jo lahko ogledajo vsak delovnik, razen petka, med 15. in 18. uro.

Podrobnosti o razstaviElsingova strokovnjaka Janez Kokalj in Jure Božič bosta predavala na izobraževalnem seminarju »Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito«

10.04.2008

Seminar, ki bo potekal 22. in 23. 4. 2008, organizira Elektrotehniška zveza Slovenije v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije. Namenjen je podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s projektiranjem, vodenjem del in nadziranjem del za protieksplozijsko zaščito v objektih, v katerih obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in jih je potrebno s tehničnimi sredstvi ter organizacijskimi ukrepi preprečiti ali vsaj omejiti, da bi zagotovili varnost in varovanje zdravja ljudi ter preprečili poškodovanje premoženja.

Dodatne informacije o izobraževanju lahko kandidati dobijo na naslovu:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana
E-pošta: ezs@guest.arnes.si
tel.: 01 511 30 00, faks: 01 511 30 04
in
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana
E-pošta: polona.okretic@izs.si
tel.: 01/547 33 17 , faks 01/547 33 20

Prijavo na izobraževanje pošljete na naslov:

Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov ezs@guest.arnes.si ali na faks 01 511 30 04.
ali
Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana,
na elektronski naslov polona.okretic@izs.si ali na faks 01/547 33 20.

Rok prijave je 15. april 2008.

Več informacij o seminarju


Elsing sodeloval pri izgradnji skladišča gotovih izdelkov v Mitolu

18.02.2008

V Elsingu smo bili pri izgradnji skladišča vključeni v vse faze gradnje: od izdelave projektne dokumentacije do izgradnje objekta in zagona tehnologije. V sklopu projekta smo obdelali elektro inštalacije objekta in tehnologije. V okviru inštalacij za tehnologijo smo v celoten tehnološki postroj vključili tudi tehnološki podsklop PIG nemškega proizvajalca Kiesel, ki se uporablja za transport različnih medijev v več skladiščnih cistern po eni transportni cevi.
Skladišče, ki ga sestavlja 6 pokončnih cistern , opremljenih z mešali, s pripadajočo armaturo, filtri, črpalkami in merilno instrumentacijo, je povsem avtomatizirano in vodeno s pomočjo nadzornega računalnika. Gotovi izdelki se iz skladišča prečrpavajo na polnilnico avtocistern.
Vsi krmilni in merilni signali skladišča so preko dislocirane enote in optičnega kabla povezani na osnovni krmilnik.


Informator številka 42

04.01.2008

v 42. številki Informatorja pisci Jure Božič, direktor Elsing Inženiringa, Dane Halić, projektant Elsing Inženiringa in Andrej Rajh iz Kolektor Synateca v zanimivem članku predstavljajo tipsko testirane (TTA) nizkonapetostne stikalne bloke xEnergy, ki so namenjeni za napajanje bolj zahtevnih objektov do nazivnega toka 4000 A. Opisan sistem poleg lastnosti, ki so predpisane s standardi, še posebej odlikuje modularnost in velika prilagodljivost konkretnim projektnim zahtevam.

V tej številki so na kratko orisani tudi aktualni problemi v Ex okolju. Predstavljen je sistem za nadzor ozemljitve mobilnih naprav, s katerim se preprečuje nevarnost statične elektrike. Celoten Informator si lahko ogledate TUKAJ.


Izdelava projektne dokumentacije za novo investicijo podjetja Knauf Insulation

30.11.2007

Podjetje Elsing je za dolgoletnega partnerja, podjetje Termo iz Škofje Loke, ki se je letos zaradi novih lastniških odnosov preimenovalo v KNAUF INSULATION, uspešno realiziralo kompleksno naročilo. Čeprav je bil projekt po obsegu, organizaciji in tehnološki vsebini zelo zahteven, smo ga v Elsingu realizirali v predvidenih časovnih okvirih.

KNAUF INSULATION nadaljuje z dobrim delom ter investiranjem v nove proizvodne kapacitete in ekologijo. Na lokaciji Trata v Škofji Loki gradi sodoben in avtomatiziran industrijski postroj za proizvodnjo kamene izolacijske volne, s pripadajočo energetiko in čistilno napravo.

V Elsingu je bila za to investicijo izdelana večina projektne dokumentacije za elektro del (IDP, PGD, PZI, PID in POV), ki je obsegala naslednje inštalacije:

 • Elektro inštalacije objektov (strelovod, ozemljitev in izenačitve potencialov, razsvetljava, mala moč, javljanje požara in CO, univerzalno ožičenje) za proizvodne in skladiščne objekte
 • Razširitev transformatorske postaje in izgradnja treh novih nizkonapetostnih stikališč
 • Zunanje razvode
 • Elektro inštalacije za avtomatizacijo in vodenje procesa od taljenja žlindre do končne obdelave izolacijskih plošč (tehnološki sklopi: Kupolka, Čistilna naprava, Centrifuga, Usedalna komora in Pogoni linije).
Vsak tehnološki sklop ima svoj krmilnik. Krmilniki so komunikacijsko povezani med seboj in sistemom nadzora. Nadzor nad celotnim procesom poteka preko operacijskih panelov ob liniji in dveh SCADA sistemov v komandni sobi.


Krka je dobila nagrado IZS za inovativen pristop pri inženirski dejavnosti

30.11.2007

Na slavnostni akademiji, ki jo je ob deseti obletnici svojega delovanja organizirala Inženirska zbornica Slovenije (IZS), so prvič podelili nagrado za inovativen pristop pri inženirski dejavnosti. Med tremi nagrajenci je bila tudi Krka, s svojim projektom Sinteza IV.

V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da »Sinteza IV predstavlja enega pomembnejših objektov sinteze farmacevtskih učinkovin v tem delu Evrope in visok nivo inovativnega znanja, proizvodne fleksibilnosti in učinkovitosti ter varnosti za okolje«. V obrazložitvi so navedena tudi podjetja, ki so skupaj z domačimi strokovnjaki realizirala ta obsežen in zahteven projekt. Ponosni smo, da je med njimi tudi Elsing Inženiring.

Kolegom v Krki čestitamo za to nagrado in jim želimo še veliko uspešnih projektov.

Več o tej nagradi in o objektu Sinteze IV si lahko ogledate na spletnih straneh IZS in Krke.


Novosti na področju krmilne in stikalne tehnike

07.11.2007

v novi številki Informatorja, strokovne revije, ki jo pripravljamo skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec so predstavljene nekatere novosti krmilne in stikalne tehnike zastopanih partnerskih podjetij. Rubrika »naš nasvet« je tokrat namenjena zagotavljanju ustrezne IP zaščite znotraj stikalnih blokov, »naša rešitev« pa tokrat predstavlja kontrolo suhega teka črpalk v eksplozijsko ogroženih okoljih, ki je po uveljavitvi nove evropske zakonodaje zelo aktualna. Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.


Telekomov center GSM omrežja na Kosovu se gradi po naših načrtih

07.11.2007

Telekom skupaj s svojima hčerinskima podjetjema MOBITEL in iPKO NET na Kosovu gradi novo omrežje GSM. Ker se od ponudnika telekomunikacijskih storitev danes pričakuje in zahteva največja zanesljivost delovanja, smo v projektnih rešitvah elektroinštalacij v IT-centrih upoštevali sodobne smernice. Napajanje ključnih naprav, kot so GSM centrala in glavni strežniki (serverji), je podvojeno, primarni vir električne energije je nova kontejnerska transformatorska postaja moči 1 MVA, sekundarni vir pa predstavljata dva dizelska električna agregata moči 500 kVA. Sistem napajanja je zasnovan tako, da ključni porabniki ostanejo napajani tudi v primeru izpada mreže in enega agregata. Na terciarnem nivoju ima GSM centrala krajšo avtonomijo zagotovljeno s svojimi baterijami, medtem ko so strežniki redundantno napajani iz dveh brezprekinitvenih napajalnikov (UPS) in inteligentnega distribucijskega modula. Za ustrezen nadzor nad infrastrukturo centra skrbi CNS sistem. Ob tako imenovanem tehnološkem delu centra bo tudi sodoben poslovni objekt, v bodoče pa še multimedijski center. Elsing je za celoten center načrtoval elektroenergetsko napajanje, CNS, razsvetljavo, malo moč, strelovod in izenačevanje potencialov ter univerzalno ožičenje.


Elsing ponovno potrdil certifikat ISO 9001:2000

20.09.2007

SIQ je septembra v Elsingu opravil redno presojo sistema vodenja kakovosti. Presoja je potrdila, da podjetje vzdržuje in razvija sistem skladno z zahtevami standarda ISO9001:2000. Iz poročila o presoji izhaja, da je bilo poslovanje podjetja v prvih osmih mesecih zelo dobro, vodenje podjetja pa usmerjeno dolgoročno. To potrjujejo investicija v nove poslovne prostore, zaposlitev novih strokovnjakov in kakovost kot sestavni del vseh procesov, ki se izvajajo v podjetju. Vsi procesi so informatizirani in podprti z ustreznimi kazalniki. Informatizacija, ki je plod lastnega razvoja, je naravnana razvojno in je odprta za nove pobude in izboljšave. Vse naštete dejavnosti podjetja in pridobljeni certifikat so potrditev dobrega dela elsingovih strokovnjakov, predvsem pa zagotovilo strankam, da bo delo opravljeno na najvišji kakovostni ravni.


Standardizacija v eksplozijskem okolju

18.09.2007

Letošnjega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije se Elsing Inženiring skupaj s partnerskim podjetjem Kolektor Synatec udeležuje s strokovnim referatom Standardizacija v Ex-okolju, ki ga bo udeležencem predstavil tehnični svetovalec v podjetju Elsing, Vili Granda. Posvetovanje bo letos že 17. po vrsti in bo potekalo na Rogli 18. in 19. oktobra.

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi se je v zadnjih letih precej spreminjala, spremembe pa lahko pričakujemo tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direktive vsa področja še vedno niso povsem urejena. Ne le to: medsebojno se morajo uskladiti tudi različni standardizacijski organi po svetu, saj se je razvoj zakonodaje in standardizacije po svetu oblikoval različno, zaradi česar je prihajalo tudi do različnih rešitev v standardih. Evropski standardi, ki so se pod okriljem CENELEC-a (European Committee for Electrotechnical Standardization) izoblikovali bolj na nemški praksi, so trenutno še veljavni, nadomeščajo pa jih harmonizirani standardi v okrilju IEC (International Electrotechnical Commission).


Okrepljena strokovna ekipa

18.07.2007 V prvi polovici leta smo v Elsingu razširili strokovni team s tremi novimi strokovnjaki in s tem povečali število redno zaposlenih na 16. Naši ekipi so se priključili projektanta Marko Cerar in Dane Halić ter odgovorni projektant Edo Strah. Vsi so se hitro vključili v novo delovno okolje in že suvereno sodelujejo pri naših novih projektih. S svojim strokovim znanjem prispevajo svoj delež k uspešnemu poslovanju podjetja, zato lahko naši naročniki od osvežene Elsingove ekipe tudi v prihodnje pričakujete kakovostno in učinkovito opravljeno delo.


Zaključen velik inženirski projekt v Calcitu

18.07.2007 V družbi Calcit smo zaključili velik in zahteven inženirski projekt za proizvodnjo mokrih kalcitnih polnil. Električna konična moč celotnega postroja je preko 3 MVA. Najmočnejši porabniki so mlini z nazivno močjo 550 kW, ki so krmiljeni s pomočjo frekvenčnih pretvornikov. Proizvodni objekt napaja transformatorska postaja v kateri sta dva transformatorja 20/0,4 kVA; 1600 kVA in 20/0,69; 2500 kVA. Celoten tehnološki postroj in energetika objekta sta vodena računalniško.
Seminar Strojegradnja

27.03.2007 Elsingovi strokovnjaki s(m)o spet dejavni na izobraževalnem področju. Za naše kupce in poslovne partnerje v aprilu pripravljamo seminar Strojegradnja. Seminar, ki ga organiziramo v sodelovanju s partnerskim podjetjem Synatec, je namenjen elektro projektantom, tehnologom in konstruktorjem v strojegradnji in vzdrževanju ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z izbiro elektro elementov za stroje in naprave.
O izboru in dimenzioniranju gradnikov električnega stikalnega bloka bosta govorila Janez Kokalj, tehnični direktor v Elsing Inženiringu, ter Slavko Munih, ki v podjetju Synatec skrbi za prodajo in svetovanje. V drugem delu seminarja bo o izbiri in uporabi gradnikov za izvedbo varnostnih funkcij na stroju predaval Ladislav Kolednik, Synatec. Seminar bosta zaključila Igor Jug in Iztok Jereb, Synatec, s predavanjem o krmilni tehniki v strojegradnji.

Seminar bo izveden dvakrat, in sicer 24. aprila v Mariboru, v Hotelu Arena, in 26. aprila v Ljubljani, v prostorih tovarne Belinka.

Program in prijava


Izobraževanje: Protieksplozijska zaščita

26.02.2007 V torek, 6. marca, od 13:00 do 16:30 vabljeni na izobraževanje z naslovom Protieksplozijska zaščita, graditev objektov v protieksplozijski zaščiti, vgradnja in vzdrževanje opreme, varnost in varovanje zdravja delavcev. Izobraževalni program poteka v okviru Akademije za izobraževanje pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Del programa, ki se nanaša na električno opremo in instalacije v eksplozijskih območjih bo izvedel Jure Božič, direktor družbe Elsing Inženiring. S tem pri Elsingu samo nadaljujemo svoje poslanstvo. Prepričani smo, da je potrebno znanja, ki jih pridobivamo, deliti s svojimi kolegi in strankami, saj nam le splošno tehnološko razvito okolje lahko ponudi še več izzivov.

Celoten program lahko poiščete na spletnem naslovu www.izs.si, kjer najdete tudi vse podatke za prijavo. Dodatne informacije dobite pri IZS, na telefonski številki 01/547 33 17 pri gospe Poloni Okretič.


Kdo vse je »kriv« za naš novi poslovni objekt

26.02.2007 Čeprav se je sklepno dejanje selitve v novo poslovno stavbo na Jazbečevi 20 v Nadgorici zgodilo s slovesnim odprtjem 11. januarja 2007, pa so aktivnosti, povezane z našo novo hiško in naložbo vanjo, začele potekati že veliko prej. Prvi korak je bil storjen leta 2000, ko smo kupili prvo polovico zemljišča, ki smo ji leta 2003 priključili še drugo polovico. Na površini 1898 m2 je zrasla naša nova poslovna stavba, ki v treh etažah obsega skoraj 1.000 m2 uporabnih površin. Po tem, ko smo leta 2004 naročili dve neodvisni idejni zasnovi (IDZ), smo se leta 2005 odločili za zasnovo arhitekta Milana Marušiča in še isto leto pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pred koncem leta 2005 smo podpisali gradbeno pogodbo, sredi januarja 2006 pa začeli z gradnjo, ki smo jo v enajstih mesecih uspešno dokončali. Vsi ti podatki so nedvoumen dokaz, da smo pri delu projektiranja in izvedbe, torej pri našem osnovnem poslu, hitri in učinkoviti. Seveda nam to ne bi uspelo brez odličnih sodelavcev, ki so krivi za uspešno izpeljano investicijo. Zato vsem še enkrat hvala!

     Projektno dokumentacijo so izdelali:
ImePodjetjeFunkcija
Milan MarušičTamar d.o.o.Vodja projekta/ arhitekt, projektantski nadzor
Mojca Kalan ŠabecŠABEC KALAN s. p.Vodilna mapa
Milan SorčProject d.o.o.Odg. projektant / Gradbene konstruk.
Beno HočevarKONO B d.o.o.Odg. projektant / zunanja ureditev, prestavitev kanalizacije in vode
Jožef PustIMP Projektivni biro d.d.Odg. projektant / strojne inštalacije
Jure Božič, David RupnikElsing d.o.o.Odg. projektant / projektant / elektro inštalacije
Dušan KavčičDekatel d.o.o.Odg. projektant / telekomunikacijski priključek
 
Strokovni nadzor:
ImePodjetjeFunkcija
Tanja BeštertmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor - glavni nadzornik
Marko RepovštmGRA d.o.o.Gradbeni nadzor
Franc MrhartmGRA d.o.o.Strojni nadzor
Brane BevcElsing d.o.o.Vodja projekta investitorja / Elektro nadzor
 
Glavni izvajalci del:
PodjetjeObseg del
GP Bežigrad d.d.Glavni izvajalec del
Alu projekt Kamnik d.o.o.Izvajalec fasade in Al zaključnih del
MPGE Grosuplje d.o.o.Izvajalec strojnih inštalacij
Energomont d.d.Izvajalec elektro inštalacij
Duka oprema d.o.o.Pisarniško pohištvo
Vrtnarstvo Brodar s.p.Zasaditev okolice


Družbeniki v novem združenem podjetju Sinabit

22.01.2007 Z začetkom leta 2007 smo postali manjšinski družbenik podjetja Sinabit, največjega slovenskega podjetja za avtomatizacijo in informatizacijo, ki je nastalo z združevanjem štirih slovenskih podjetij: Synateca – program Sistemi za avtomatizacijo in informatizacijo, Abita, Aron inženiringa in Vran inženiringa. Prav Vran Inženiring, nekdanje Elsingovo hčerinsko podjetje, smo pri Elsingu »prispevali« v združeno podjetje, ki bo skladno z dogovorom o strateškem partnerstvu ohranilo vse blagovne znamke povezanih družb. Gre za skupen korak s partnerskim podjetjem Synatec, s katerim nas druži dolgoletno sodelovanje. V Elsingu smo prepričani, da bo Sinabit tako domačemu kot tudi tujemu tržišču lahko ponudil velik potencial znanja na področju avtomatizacije in informatizacije. Več informacij o novonastalem podjetju najdete na www.sinabit.si.


Nova lokacija

31.12.2006 Večletna želja po lastni poslovni stavbi je dozorela z dokončanjem novega, modernega objekta na Jazbečevi poti 20, v neposredni bližini stare lokacije. Pri gradnji smo upoštevali najvišje ekološke standarde. Varčna stavba je zgrajena kakovostno, z ustrezno toplotno izolacijo ter vrhunskim uravnavanjem ogrevanja, hlajenja in razsvetljave. Za zalivanje rastlin okolice uporabljamo deževnico, na strehi objekta proizvajamo solarno električno energijo, z ločenim zbiranjem odpadkov pa skrbimo za čim manjšo obremenitev okolja. Sodobni prostori v skupni površini skoraj 1.000 kv. metrov omogočajo prijetno delo zaposlenim in zagotavljajo optimalno okolje za poslovanje.


Celovita prenova grafične podobe podjetja

01.12.2006 Po 13 letih poslovanja je podjetje Elsing Inženiring dobilo tudi novo celostno grafično podobo. Nov logotip vsebuje več sporočil in pomenov: trije "loki" v prepletu ponazarjajo neuničljivo energijo, ki iz ene oblike prehaja v drugo in se nikoli ne izniči. Loki so samostojni , pa vendar prepleteni, vsak deluje zase, vendar skupaj tvorijo celoto, ki simbolu daje novo kakovost. Loki so trije, kot so trije tudi lastniki podjetja.

Nova celostna podoba je moderna, vendar hkrati preprosta. Odraža začetek novega cikla rasti podjetja Elsing, pri čemer nekatere temeljne vrednote ostajajo iste kot pred 13 leti, ko so Jure Božič, Janez Kokalj in Brane Bevc ustanovili podjetje: poštenost, strokovnost, odgovornost in organiziranost, ob tem pa še izkušenost in preudarnost, ki so si jih pridobili v vsem tem času.


nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.