1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Klima naprava, industrija
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Strelovodi in ozemljitve
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.