1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Klima naprava, industrija
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.