1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Klima naprava, industrija
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 V družbi Elsing Inženiring skrbimo, da so proizvodni procesi, ki potekajo v industriji, energetiki in komunalni infrastrukturi, zasnovani tako, da je dosežena največja obratovalna zanesljivost in varnost. To dosegamo na ekonomičen način, pri čemer vedno upoštevamo varčevanje z energijo in prijaznost do okolja. Znanja, ki jih pridobivamo, delimo s svojimi kolegi in strankami, saj se zavedamo, da nam lahko le splošno tehnološko razvito okolje ponudi še več izzivov.

Predstavitev podjetja

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.