1. Transportni sistemi, premog
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Klima naprava, industrija
 Specialnost družbe Elsing so zagotovo bogate inženirske izkušnje s področja kemijske industrije in eksplozijskih območij, pa tudi specifična znanja o različnih električnih inštalacijah, napravah in sistemih v modernih industrijskih okoljih. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo team kompetentnih strokovnjakov. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. V podjetju Elsing je trenutno redno zaposlenih devetnajst sodelavcev z naslednjo izobrazbo:

9 univerzitetnih diplomiranih inženirjev elektrotehnike
(od tega 5 pooblaščenih inženirjev IZS)
5 diplomirani inženirji elektrotehnike
(od tega 1 pooblaščen inženir IZS)
3 inženir elektrotehnike
4 elektrotehniki
(1 pooblaščen vodja del in nadzora IZS)
1 strojni tehnik
1 mag.ek. in posl.ved
1 ekonomistka

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.