1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Klima naprava, industrija
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

Smo podjetje, ki skorajda ne beleži fluktuacije zaposlenih. Kogar zaposlimo, ostane. Smo učeče se podjetje, ki se ponaša z vrhunsko ekipo strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Pravzaradi njih lahko svojim naročnikom in poslovnim partnerjem ponudimo visoko strokovne storitve in profesionalen odnos do dela.

Vrhunsko strokovno znanje je osnova vseh naših inženirskih storitev, zato skrbimo, da nenehno izboljšujemo svoja splošna, strokovno tehnična in organizacijsko podjetniška znanja. Izobražujemo se doma in v tujini, redna tedenska interna usposabljanja pa so sestavni del naših delovnih procesov. Na tak način v družbi Elsing sistematično in načrtno razvijamo vse potrebne veščine za doseganje svojih ciljev.

Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.