1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Klima naprava, industrija
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Certificirani kabelski prehodi
 Leto ustanovitve: 1993
Št. registracije: 1/24356/00
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital: 291.733,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
Matična številka: 5789176
Davčna številka: SI75071517
Davčni zavezanec: DA
Poslovni račun: Nova Ljubljanska banka d.d.,
št. 02085-0010975818
Sberbank banka d.d.,
št. 30000-0005490721
Št. iz imenika IZS: 0630

   Elsing Inženiring d. o. o.
Jazbečeva pot 20
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450
Faks: +386 (0)1 56 10 460
e-pošta: elsing@elsing.si

GPS koordinate:
N:  46°  5'   56'' 
E:  14°  33'  22'' 
Gauss-Kruegerjev
koordinatni sistem:
546 60 66
510 61 79Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.