1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Klima naprava, industrija
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

V podjetju Elsing d.o.o. imamo od leta 2006 certificiran sistem kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Sistem kakovosti smo postopoma razširili v celovit sistem vodenja. Vključili smo elemente sistema ravnanja z okoljem in energijo, sistema varnosti in zdravja pri delu ter sistema varovanja informacij. Integracijo sistema vodenja smo izvedli z upoštevanjem zahtev mednarodnih standardov ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001 ter ISO 27001.
Na področju okolja, energetske učinkovitosti in varnosti veliko truda vlagamo v iskanje takšnih inženirskih rešitev, ki bodo naročnikom naših storitev prinesle čim bolj racionalne rešitve v smeri trajnostnega razvoja.Podatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.