1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Razsvetljava in kabelske trase
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Svoje znanje posredujemo strokovnim krogom kot avtorji strokovnih člankov ali kot predavatelji na strokovnih usposabljanjih. V sodelovanju s podjetjem Synatec redno izdajamo strokovno revijo Informator. Kot člani Inženirske zbornice Slovenije želimo dati stroki čimveč uporabnega znanja, zato dejavno sodelujemo tudi s strokovnimi združenji kot so Elektrotehniška zveza Slovenije, Društvo vzdrževalcev Slovenije, Društvo avtomatikov, Društvo za merilno procesno tehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in Slovensko društvo za požarno varnost.

»Certifikat o licenci za načrtovanje varnostnih sistemov
»Certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme
»Certifikat funkcijske varnosti TUV Rheinland št. 16565/18, Janez KokaljPodatki o podjetju

Strokovnost

Družbena odgovornost

Sistemi vodenja in prispevek k trajnostnemu razvoju

Naši kadri

Elsing smo ljudje

Naši dosežki

Sončna elektrarna

Partnerska podjetja
nazaj

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.