1. Certificiran kabelski prehod
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Klima naprava, industrija
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.