1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Klima naprava, industrija
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.