1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Klima naprava, industrija
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.