1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Klima naprava, industrija
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.