1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Klima naprava, industrija
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Razsvetljava in kabelske trase
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Strelovodi in ozemljitve
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.