1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Klima naprava, industrija
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • predelava rudnin
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.