1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Klima naprava, industrija
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.