1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Klima naprava, industrija
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Certificiran kabelski prehod
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.