1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Strelovodi in ozemljitve
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Klima naprava, industrija
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

krmiljenje lektromotornih pogonov, avtomatizacija procesov, protieksplozijska zaščita, transformatorska postaja, predelava rudnin

 • Industrija
  • kemična industrija
  • farmacevtska industrija
  • galvanizacija, čiščenje odpadnih vod in zraka
  • predelava rudnin
  • industrija izolacijskih materialov
  • jeklarska industrija
  • kovinsko predelovalna industrija
  • prehrambena industrija
  • lesno predelovalna industrija
  • luški terminali

 • Elektro energetski objekti
  • termoelektrarne
  • hidroelektrarne
  • plinske elektrarne
  • sončne elektrarne
  • kogeneracijski sistemi
  • razdelilne (RTP), distribucijske in industrijske transformatorske postaje
  • agregatske postaje in sistemi UPS napajanja

 • Drugi energetski objekti
  • skladišča in pretakališča vnetljivih tekočin
  • skladišča, pretakališča in polnilnice plina
  • sistemi plinovodov zemeljskega plina
  • bencinske in plinske avto črpalke

 • Komunalna infrastruktura
  • vodovodni sistemi
  • kanalizacijska črpališča
  • čistilne naprave

 • IT centri in drugi najzahtevnejši objekti (objekti, ki zahtevajo zanesljive napajalne sisteme in nadzor)
  • telekomunikacijski centri
  • računalniški centri
  • varne sobe

 • Drugi zahtevni objekti
  • sortirnice odpadkov
  • skladiščni in transportni sistemi
  • luški terminali
  • center za kontrolo zračnega prometa
  • kulturno zaščiteni objekti
  • zahtevni poslovni objekti


ŽELIM IZVEDETI VEČ! »

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.