1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Klima naprava, industrija
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Industrijska transformatorska postaja
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.