1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Razsvetljava in kabelske trase
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Klima naprava, industrija
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Industrijska transformatorska postaja
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.