1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Klima naprava, industrija
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Kemijska industrija je za Elsing najpomembnejša panoga, saj smo na tem področju zaradi bogatih izkušenj vodilno projektantsko podjetje v Sloveniji. Belinka, Mitol, Helios, Kemira, Akripol in Sava je le nekaj imen znanih podjetij, kjer smo prisotni s svojim inženirskim in projektantskim znanjem. Na področju farmacije, kjer veljajo najstrožja pravila izvedbe projektov, uspešno sodelujemo z družbama Krka in Lek. Pomembno je sodelovanje z VO-KA Ljubljana, kjer sodelujemo pri izgradnji in rekonstrukcijah črpališč čiste in odpadne vode in čistilnih naprav. Pred več kot desetimi leti smo v podjetju Calcit Kamnik začeli s prvimi projekti na področju predelave rudnin, svoje aktivnosti smo nadaljevali na projektih Salonit Anhovo in do danes uspešno zaključili veliko število najrazličnejših projektov v tem segmentu. Svoje znanje smo prelili tudi v transportne sisteme, in sicer v TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana in TE Trbovlje ter v Luki Koper. Za podjetja Telekom, Mobitel, IPKO v Prištini, Merkur, Gorenje, MJUP, Gorenjska banka, Poskrbimo, da linije delujejo varno, zanesljivo, učinkovito, racionalno in nadzorovano. Acton, ELES, Kontrola zračnega prometa, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Informatika, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo RS za okolje, NLB smo projektirali energetske sisteme za računalniške in telekomunikacijske objekte, medtem ko smo v lesno predelovalni industriji sodelovali pri izgradnji postrojev v podjetjih Liko in Lip Bled. Dolgoletno sodelovanje nas druži tudi Knauf Insulation (nekdaj Termo Škofja Loka), s katerim sodelujemo pri izgradnji postrojev za proizvodnjo kamene izolacijske volne doma in v tujini (Rusija, Kazahstan, Slovaška, Češka, Hrvaška).
Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Acroni, Agencija republike Slovenije za okolje, Akripol, Arba plus, Arha, Arhikon, Bankart, Belinka, Biro za komunalo, Birra Peja, Blagovne rezerve, Bolnica Šempeter, Bosnalijek, Butan Plin, Calcit Kamnik, Calcit Lika, Cankarjev dom Ljubljana, Chemcolor, Dom upokojencev Vrhnika, Domel, Elektrotehniška zveza, Eles, Elmo, Elnet, EMB Bizant, Energomont, Enota, Fenolit, Gorenje Notranja oprema, Gorenjska banka, Gostol Gopan, Helios, Hella Lux, Hidrovod Kočevje, IB Techno, IEM, Ilirija, IMP Promont elektro, Informatika, Instal Net, IPKO Net, JP Komunala Kranj, JP VOKA Ljubljana, Jub kemična tovarna, Kare H Radovljica, Kemira, Knauf Insulation, Kolektor Etra, Kolektor Koling, Kolektor Sinabit, Kolektor Synatec, Komunala Koper, Komunalne gradnje, Kontrola zračnega prometa, Korona, Kovinotehna MKI, Krka Novo mesto, Lek Strykow Poljska, Lek, LIKO, LIP Bled, Ljubljanske mlekarne, Luka Koper, Makro 5 investicije, Melamin, Mercator Primskovo, Merkur, Messer, Mides, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Mitol, Mobitel, NIKO Železniki, PE Brestanica, Perftech, Petrol tehnologija, Plama, Sadar Vuga Arhitekti, Salonit Anhovo, Sava projekt, Savske elektrarne, Seitech, Siemens Zagreb, Skill, SPG SOL Plin Gorenjska, Spina, TE Kakanj, TE Plomin, TE Šoštanj, TE Trbovlje, Tehnochem, Termo Škofja Loka, TETO Ljubljana, Tobačna tovarna Ljubljana, Tosama, Tovarna asfalta Črnuče, Tovarna papirja Goričane, TPV JC Proizvodnja sedežev, Trimo Trebnje, Union, Vemimont, Vipap, Vodovod Celje, Žito.

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.