1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Kemijska industrija je za Elsing najpomembnejša panoga, saj smo na tem področju zaradi bogatih izkušenj vodilno projektantsko podjetje v Sloveniji. Belinka, Mitol, Helios, Kemira, Akripol in Sava je le nekaj imen znanih podjetij, kjer smo prisotni s svojim inženirskim in projektantskim znanjem. Na področju farmacije, kjer veljajo najstrožja pravila izvedbe projektov, uspešno sodelujemo z družbama Krka in Lek. Pomembno je sodelovanje z VO-KA Ljubljana, kjer sodelujemo pri izgradnji in rekonstrukcijah črpališč čiste in odpadne vode in čistilnih naprav. Pred več kot desetimi leti smo v podjetju Calcit Kamnik začeli s prvimi projekti na področju predelave rudnin, svoje aktivnosti smo nadaljevali na projektih Salonit Anhovo in do danes uspešno zaključili veliko število najrazličnejših projektov v tem segmentu. Dolgoletno sodelovanje nas druži tudi Knauf Insulation (nekdaj Termo Škofja Loka), s katerim sodelujemo pri izgradnji postrojev za proizvodnjo kamene izolacijske volne doma in v tujini (Francija, Rusija, Kazahstan, Slovaška, Češka, Hrvaška). Poskrbimo, da linije delujejo varno, zanesljivo, učinkovito, racionalno in nadzorovano. Svoje znanje smo prelili tudi v transportne sisteme, in sicer v TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana in TE Trbovlje ter v Luki Koper. Za Telekom, NLB in mnoga druga podjetja smo projektirali najzahtevnejše energetske sisteme za zanesljivo napajanje računalniških in telekomunikacijskih objektov. Za Petrol in Zavod RS za blagovne rezerve načrtujemo izgradnje skladišč in pretakališč naftnih derivatov, za Plinovode pa izgradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji.
Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Acroni, Agencija republike Slovenije za okolje, Akripol, Arba plus, Arha, Arhikon, Bankart, Belinka, Biro za komunalo, Birra Peja, Blagovne rezerve, Bolnica Šempeter, Bosnalijek, Butan Plin, Calcit Kamnik, Calcit Lika, Cankarjev dom Ljubljana, Chemcolor, Dom upokojencev Vrhnika, Domel, Elektrotehniška zveza, Eles, Elmo, Elnet, EMB Bizant, Energomont, Enota, Fenolit, Gorenje Notranja oprema, Gorenjska banka, Gostol Gopan, Helios, Hella Lux, Hidrovod Kočevje, IB Techno, IEM, Ilirija, IMP Promont elektro, Informatika, Instal Net, IPKO Net, JP Komunala Kranj, JP VOKA Ljubljana, Jub kemična tovarna, Kare H Radovljica, Kemira, Knauf Insulation, Kolektor Etra, Kolektor Koling, Kolektor Sinabit, Kolektor Synatec, Komunala Koper, Komunalne gradnje, Kontrola zračnega prometa, Korona, Kovinotehna MKI, Krka Novo mesto, Lek Strykow Poljska, Lek, LIKO, LIP Bled, Ljubljanske mlekarne, Luka Koper, Makro 5 investicije, Melamin, Mercator Primskovo, Merkur, Messer, Mides, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Mitol, Mobitel, NIKO Železniki, PE Brestanica, Perftech, Petrol tehnologija, Plama, Sadar Vuga Arhitekti, Salonit Anhovo, Sava projekt, Savske elektrarne, Seitech, Siemens Zagreb, Skill, SPG SOL Plin Gorenjska, Spina, TE Kakanj, TE Plomin, TE Šoštanj, TE Trbovlje, Tehnochem, Termo Škofja Loka, TETO Ljubljana, Tobačna tovarna Ljubljana, Tosama, Tovarna asfalta Črnuče, Tovarna papirja Goričane, TPV JC Proizvodnja sedežev, Trimo Trebnje, Union, Vemimont, Vipap, Vodovod Celje, Žito.

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.