1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Klima naprava, industrija
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Strelovodi in ozemljitve
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 Industrija            Procesno vodenje            Energetika            ZgradbeProjekti v letu 2019
Projekti v letu 2018
Projekti v letu 2017
Projekti v letu 2016
Projekti v letu 2015
Projekti v letu 2014
Projekti v letu 2013
Projekti v letu 2012
Projekti v letu 2011
Projekti v letu 2010
Projekti v letu 2009
Projekti v letu 2008
Projekti v letu 2007
Projekti v letu 2006
Projekti v letu 2005
Projekti v letu 2004
Projekti v letu 2003
Projekti v letu 2002
Projekti v letu 2001
Projekti v letu 2000
Projekti v letu 1999
Projekti v letu 1998
Projekti v letu 1997
Projekti v letu 1996
Projekti v letu 1995
Projekti v letu 1994

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.