1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Klima naprava, industrija
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Transportni sistemi, premog
 

Če ste visoko strokovno usposobljen in razvojno naravnan strokovnjak elektrotehnike,
 • če vas zanimajo področja komerciale in marketinga,
 • če vas zanima vodenje najzahtevnejših domačih in tujih projektov,
 • če ste ambiciozni in podjetni, pripravljeni na osebni razvoj, sodobne domače in predvsem tuje izzive,
 • če ste samostojni in hkrati timsko naravnani,
 • če vas zanima delo v manjšem podjetju in kreativnem okolju,
 • če imate mednarodne izkušnje,
 • če ste motivirani za pridobivanje novih kupcev v tujini.
vas vabimo, da se pridružite našemu podjetju.

Vašo predstavitev nam lahko pošljete na naslov zaposlitev@elsing.si.

Vse prijave bomo obravnavali strogo diskretno.


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.